Turán. A Turáni Társaság folyóirata 17. (1934)

1934 / 1-4. szám - Paikert Alajos: Ázsia ébredése

с/ » ' I TÚRÁN a turáni társaság (magyar néprokonsági egyesület) FOLYÓIRATA A modern és legmodernebb technika vívmányai sokkal gyorsabb és gyökeresebb változásokat idéznek elő az egész emberiség fejlődéséi ben, mint amilyenekhez eddig szokva voltunk. Nemrég a vasutak, gőz* hajók, gépek, gyárüzemek, távíró és telefon, újabban pedig a rádió, mozgó* és hangosfilm, az autók, autóbuszok, motorhajók és repülői gépek, főleg azonban a harci fegyverek pusztító hatásának folytonos és rendkívüli fokozása, mindezek együttvéve a fehér fajok fölényét jelentették a színes fajok felett. De ma ezek az összes fontos vívmái nyok már mind közkinccsé váltak az eddig háttérbe szorított színes népeknél is. A fehér emberek egyoldalú térfoglalásának ellenhatása most követi kezik be, különösen Ázsiában. Az utóbbi századokban a fehérek néhány puskával és ágyúval sok százezer, sőt millió színest tudtak kordában tartani és rajtuk uralkodni. Ez most alaposan megváltozott, különösen a világháború óta. Nem mink, hanem ellenfeleink a nagy háborúban százezerszámra adták a színes segítőcsapatok kezébe a legújabb rendszerű puskákat, gépfegyvereket és ágyúkat s kényszerítve betanították őket arra, hogyan kell ezekkel fehér embereket gyorsan és nagy tömegekben elpusztítani. Ez az egyoldalúság most igen messze kiható, sajnálatos következmé* nyekkel jár. A világháború óta egyszerre lehanyatlott a fehér emberek tekintélye az egész Keleten. Az évszázados mellőzésből és elnyomásból ébredő sok milliónyi ázsiai színes népeknek talán Oxfordban vagy Harvardban végzett szónokai és szerkesztői egyre fokozódó hatással agitálnak most a fehérek ellen, megí feledkezve ama sok jóról, magasztosról és hasznosról is, amit a nyugatiakí tói tanultak. Japán, Kína, India és több más keleti állam modern egyete* mei és főiskolái csakúgy öntik magukból az új, színes diplomásokat, kiknek nagy része Európában vagy Amerikában is végzett hasznos tanulmányokat, de akik egyre hangosabban követelik maguknak azokat a pozíciókat, amelyeket ott most még fehérek töltenek be. Érthető ezek* bői tehát, hogy az idegengyűlölet, melyen elsősorban a fehérek elleni izgatás értendő, folyton erősödik és sokszor fenyegetővé válik, annál is inkább, mert azt némely államok és érdekcsoportok közvetve egyre fokozzák. * Előadás a Turáni Társaság 1934 nov. 15d felolvasóülésen. XVII. ÉVF, 1934. 1-4. SZÁM Ázsia ébredése** írta Paikert Alajos. (i) Túrán

Next

/
Thumbnails
Contents