Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 1. (1900)

1900 / 1. szám

AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET* KÖZLÖNYE MOLNÁR VIKTOR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY i í. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1900. MÁJUS 1. = E FÜZET ÁRA 50 FILLÉR / URANIA IÉPSZERU TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT Jr BUDAPEST, 1 qoo HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents