Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 2. (1901)

1901 / 1. szám

AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET KÖZLÖNYE MOLNÁR VIKTOR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 1901. JANUÁR 1. = MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL. = SZERKESZTŐSÉG: VII, IZSÓ-UTCZA 4. SZ, HOVÁ A LAPBA SZÁNT KÖZLE­MÉNYEK ÉS A FOLYÓIRATOK CSEREPÉLDÁNYAI KÜLDENDŐK. HIRDETÉSI DÍJAK: --------­E GÉSZ OLDAL 80 KORONA, FÉLOLDAL 40 KORONA, NEGYED OLDAL 20 KOR.------ ÁLLANDÓ HIRDETÉS ESETÉN A SZERKESZTŐSÉG KEDVEZMÉNYES DÍJTÉTELEKET ÁLLAPÍT MEG.--------­BU DAPEST, 1901. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA. URÁNIA 2 NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents