Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 3. (1902)

1902 / 1. szám

NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT ' AZ URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET» KÖZLÖNYE ÍMÁGrí. MAD15MLÄ! [ KÖNYVTÁRAj MOLNÁR VIKTOR , KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 1902. JANUÁR 1. ......'........ ­M EGjELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL. = SZERKESZTŐSÉG: VII, ÍZSÓ-UTCZA 4. SZ, HOVÁ A LAPBA SZÁNT KÖZLE­MÉNYEK ÉS A FOLYÓIRATOK CSEREPÉLDÁNYAI KÜLDENDŐK.---------------------- TARTALOM:----------------------­A földrengésekről. Dr. Kövesligethy Radó. — Egy régi híres probléma. Z. B. — A gyümölcsfák termékenyülése. Sajó Károly. — Hogy kell szobrot nézni ? Kapitány Kálmán dr. — A hadsereg. — ly. — Krónika. — Hasznos tudnivalók. — Könyv­szemle. Adakozás Trefort Ágoston szobrára. — Uránra-sorsjáték. — Hirdetések. — Mellékelve az 1901. évi tartalomjegyzék. BUDAPEST, 1902. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA. A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a szerkesztőség — engedélyével és a forrás megnevezésével történhetik. ..............I U RANIA

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents