Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 4. (1903)

1903 / 1. szám

AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET KÖZLÖNYE MOLNÁR VIKTOR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 1903, JANUÁR------^—•= M EGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL. = SZERKESZTŐSÉG: VII, IZSÓ-UTCZA 4. SZ, HOVÁ A LAPBA SZÁNT KÖZLE­MÉNYEK ÉS A FOLYÓIRATOK CSEREPÉLDÁNYAI KÜLDENDŐK--------:-------------------- TARTALOM: --------------------------­A nemzet gazdálkodása. Dr. Ny. Farkas Geiza. — Napunk életéről. Tass Antal. — Karácsonyi népszokások. Gönczi Ferencz. — Az óra története. Kiss Ottó. — Mária Antoinette XV. Lajos udvarában. Dr Szentpétery Imre. — A fákon élő zuzmók és mohok. Sajó Károly.— Az álomgyáros. Kupcsay Felicián. — Krónika. •— Flasznos tudnivalók. — Könyvszemle. — Uránia sorshúzás. — Mellékelve az 1902-ig évi tartalomjegyzék. A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik. 1 BUDAPEST, 1902. -gt HORNYÁNSZKV VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA. ,• Í:P

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents