Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 6. (1905)

1905 / 1. szám

AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET» KÖZLÖNYE MOLNÁR VIKTOR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 1905. JANUÁR .......-----­M EGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL. = SZERKESZTŐSÉG: VII, IZSÓ-UTCZA 4. SZ, HOVÁ A LAPBA SZÁNT KÖZLE­MÉNYEK ÉS A FOLYÓIRATOK CSEREPÉLDÁNYAI KÜLDENDŐK.------------------------- TARTALOM: --------------------—­K özművelődés és közgazdaság. Molnár Viktor. — Csokonai Vitéz Mihály. Móricz Zsigmond. — Amerika felé. Erődi Béla. — Metschnikoff könyve az ember természeté­ről. Dr. Pékár Károly. — A Plato kráter topographiája. —a A-------Az alchimia. Or bán Gyula. — A barlangi medve hazánkban. Papp Károly dr. — Amerika ásvány­világából. —rn. — Központi fűtő- és világítótelep Drezdában. — Az öntöttvas molekuláris változékonysága. —a A— — Világítási kiállítás. Klemp Gusztáv. — A tengervíz ere­dete. — Görög elmésségek. Vass Árpád. — Krónika. — Hasznos tudnivalók. — Könyvszemle. Egyes szám ára 80 fillér. (A júniusié 1 korona.) A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik. BUDAPEST, 1905. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents