Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 7. (1906)

1906 / 1. szám

URANIA NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET» KÖZLÖNYE MOLNÁR VIKTOR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 1906. JANUÁR ---------­M EGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL. —_-----—TARTALOM: -—----------—------­Lé nárd Fülöp. Klupathy Jenő. — Macchiavelli kisebb politikai iratai. RÁcz D. Endre. — Meleg földövi miveit növények. Sajó Károly. — Lucza-nap. Gönczi Ferencz. — Süveges golyók. Z. B. — Arany verse az ó-toronyról. Dr. Pékár Károly. — Széchenyi a pálinkáról. Dr. Visnya Aladár. — Dsiu-dsicsu. M. F. — A kísérleti psychologiáról. Dr. Dienes Pál. — Az ó-japán bányászat és kohászat. —ogy. — Uj radioactiv anyag: a radiothorium. Dr. Zemplén Győző. — Fából készített alkohol. —ogy. — A helium folyósításának kérdése. V. A. — A nagyhatalmak hadihajói. — Krónika. — Hasznos tudnivalók. — Könyvszemle. — Mellékelve az 1905-ik évi tartalomjegyzék. Egyes szám ára 80 fillér. (A júniusié í korona.) = SZERKESZTŐSÉG: VII., IZSÓ-UTCZA 4. SZ, HOVA A LAPBA SZÁNT KÖZLE­MÉNYEK ÉS A FOLYÓIRATOK CSEREPÉLDÁNYAI KÜLDENDŐK. A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik. BUDAPEST, 1906. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents