Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 16. (1915)

1915 / 1. szám

A NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT KIADJA AZ „URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET“ A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG ELNÖKE: ' MOLNÁR VIKTOR FELELŐS SZERKESZTŐK : SZÁSZ KÁROLY ÉS MIKOLA SÁNDOR SZERKESZTŐSÉG: VII., IZSÓ-UTCZA 4. SZ., A LAPBA SZÁNT KÖZLEMÉNYEK KÖZÜL A TERMÉSZETTUDOMÁNYIAK MIKOLA SÁNDOR CZÍMÉRE (VIE KÉR., VÁROSLIGETI FASOR lg), EGYEBEK PEDIG SZÁSZ KÁROLY CZÍMÉRE (I. KERÜLET, ÁG-UTCZA 4) KÜLDENDŐK XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1915. JANUÁR <£><£> £)<£>£> <£><£><£><2) <££><£><£> £>£)<£)<£> MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.------—---------------- TARTALOM:--------------------— A háború nemzetnevelő hatása. Molnár Viktor. 11. — A háború tanulságai. (Első közlemény.) Lukács György. 2. 1. — A Walhalla. (Képekkel.) Dr. Kató Sándor. 6. 1. — Anglia nagyhatalmi törekvései. (Első közlemény.) Dr. Vargha Zoltán. 10. 1. — Bulgária. (Első közlemény.) Dr. Balla Antal. 12. 1. — A geológia néhány modern kísérleti eszközéről. (Rajzokkal.) Bányai János. 15. 1. — Az ivari mimikriről. Fehér Jenő. 17. 1. — Az ólom eredete. Mende Jenő. 20. 1. — A lövedék mozgása. (Rajzokkal.) Mikola Sándor. 24. 1. — Megemlékezés Herman Ottóról. Dr. Keller Oszkár. 28. 1. — Krónika. (Az Uránia-Egyesület háborús felolvasásai. 30. 1. — Uránia-Színház. Sz. Gy. 30. 1. — Vitás terület a porosz-belga határon. Sebes Gyula. 31. 1. — Tudományos és technikai újdonságok.: A Röntgen-sugarak interferentiájának utánzása fénysugarakkal. (Képekkel.) M. J. 32. 1. — Az elektron nagysága. M. J. 32. 1. — A mikroradiograph. (Rajzzal.) M. J. 32. 1. — Thoriumszálas izzólámpa. M. J. 33. 1. — Lövedékek eltávolí­tása a testből elektromágnes segítségével. 33. 1.) — Könyvszemle. (Négy Shakespeare- kötet. —ly. 34, 1. — Beküldött könyvek. 35. 1.) — Különféle. (Lelánczolt Prometheusok. Zsoldos Benő. 35. 1.) — Csillagászati krónika. (Az 1915. évi nap- és holdfogyatkozások. 36. 1. — Az 1915-ben visszatérő üstökösök. 36. 1. — Alakváltozások a Hold craterein. 36. 1. — A Föld-Holdrendszer eredetéről. 36. 1. — Újdonságok. 37. 1. — Elesett csilla­gászok. A csillagos ég 1915 január havában. (Képekkel.) 37. 1. Tass Antal.) Egyes szám ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.) A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik. BUDAPEST, 1915. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA .... . ■ URÁNIA

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents