A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 5. KÖTET (1952)

5. kötet / 1-2. szám

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI HEVESI GYULA V. KÖTET 1—2 SZÁM SZERKESZTŐSÉG : BUDAPEST, V., GÉZA-UTCA 2. KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY-UTCA 21. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként álta­lában egy kötet jelenik meg. Kéziratok a következő címre küldendők : Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei Budapest, V., Géza-u 2 Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt ötven különlenyomat illet meg megjelent munkájáért. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért, vagy továbbításáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenként belföldi címre 20 forint, külföldi címre 30 forint. Belföldi mégrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest,. V., Alkotmány-u. 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 04-878-111-48), külföldi megrendelések a »Kultúra« Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, VIII., Rákóczi-út 5. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám : 45-790-057-50-032) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának kiadványa az Acta Technica című idegennyelvű folyóirat. E lap hivatott a magyar műszaki tudományok eredményeinek legjavát a külföld felé tolmácsolni. A cikkek orosz, német, angol, vagy francia nyelven jelennek meg lehetőleg a szerző kívánsága szerint, összefoglaló pedig a cikk nyelvén és azonkívül oroszul. Cikkeket magyar vagy a szerző választotta idegen nyelven a következő címre kell beküldeni : Acta Technica szerkesztősége, Budapest, V.. Géza-utca 2.

Next

/
Thumbnails
Contents