A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 15. KÖTET (1955)

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI HEVESI GYULA XV. KÖTET 1—4. SZAM SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V., SZÉCHENYI RAKPART 3. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY UTCA 21. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenkint álta­lában egy kötet jelenik meg. Kéziratok a következő címre küldendők : Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei Budapest, V., Széchenyi rakpart 3. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt száz különlenyomat illet meg megjelent munkájáért. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a kéziratok megőrzéséért, vagy továbbításáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenként belföldi címre 40 forint, külföldi címre 60 forint. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest, V., Alkotmány utca 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 04-878-111-46), külföldi megrendelések a »Kultúra« Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, VI., Sztálin út 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 43-790-057-181) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának kiadványa az Acta Technica című idegennyelvű folyóirat. E lap hivatott a magyar műszaki tudományok eredményeinek legjavát a külföld felé tolmácsolni. A cikkek orosz, német, angol vagy francia nyelven jelennek meg, lehetőleg a szerző kívánsága szerint, összefoglaló pedig a cikk nyelvén és azonkívül a másik három nyelven. Cikkeket magyar, vagy a szerző választotta idegen nyelven a következő címre kell küldeni : Acta Technica szerkesztősége, Budapest, V., Széchenyi rakpart 3.

Next

/
Thumbnails
Contents