A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 24. KÖTET (1959)

24. kötet / 1-4. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI GELEJI SÁNDOR XXIV. KÖTET 1—4. SZÁM SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V. NÁDOR UTCA 15. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V. ALKOTMÁNY UTCA 21. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként álta­lában egy kötet jelenik meg. A kéziratok a következő címre küldendők: Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei Budapest V. Nádor utca 15. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Megjelent munkájáért minden szerzőt száz különnyomat illet meg. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenként belföldi címre 40 forint, külföldi címre 60 forint. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest V. Alkotmány u. 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 05-915-111-44), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest VI. Népköztársaság útja 21., Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 43-790-057-181) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok osztályának kiadványa az Acta Technica című idegen nyelvű folyóirat. E lap hivatott a magyar műszaki tudományok eredményeinek legjavát a külföld felé tolmácsolni. A cikkek német, angol, francia vagy orosz nyelven jelennek meg, lehetőleg a szerző kívánsága szerint, összefoglaló pedig a cikk nyelvén és azonkívül a másik három nyelven. A cikkeket magyar vagy a szerző választotta idegen nyelven a következő címre kell beküldeni: Acta Technica szerkesztősége, Budapest V. Nádor utca 15.

Next

/
Thumbnails
Contents