A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 34. KÖTET (1964-1965)

34. kötet / 1-2. szám

TARTALOMJEGYZÉK 34. kötet A MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK AZ MTA 1964. ÉVI NAGYGYŰLÉSE KERETÉBEN 1964. ÁPRILIS HÓ 23-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS OSZTÁLYÜLÉSE Geleji Sándor akadémikus, osztálytitkár: Beszámoló a Műszaki Tudományok Osztályá­nak munkájáról : 187 Függelék. Tájékoztató az Osztályhoz tartozó bizottságok működéséről, az Osztály nemzet­közi kapcsolatairól, valamint könyv- és folyóiratkiadási tevékenységéről 201 TANULMÁNYOK Albert János: A téglaipar tudományos helyzetképe 159 Balogh Arthur: Dieselmotorgörbék matematikája 327 Bölcskei Elemér: A nyomott rúd statikai kérdése 107 Csonka Pál: Köralaprajzú felülvilágítóval bíró forgásparaboloidhéjak peremgerendájáról 1 Csonka Pál: Numerikus eljárás teljesen szabad peremszakasszal bíró transzlációs héjak számítására 143 Csonka Pál: Sokszögalaprajz fölé szerkesztett cikkelyeshéj, másodrendű felület szerint alakított cikkelyekkel 179 Csonka Pál: Véges membránerőkkel nem egyensúlyozható héjak 311 Csonka Pál: Süveghéjak feszültségfelületének peremvonaláról 367 Csonka Pál: Két irányban görbe héj rombusz alaprajz felett 373 Fialovszky Lajos: A sokszögelés kiegyenlítésének módszerei és azok értékelése II 7 Fialovszky Lajos: Differenciálmódszer és kiegyenlítőszámítás alkalmazása optikai rend­szerek finomkorrigálásához 409 Fodor József—Ury Judit: Hengerpersely kopásmérése radioizotópos módszerrel 247 Hoványi Lehel : Horizontális pontelmozdulások ismételt hátrametszésű meghatározásának pontossági kérdései 319 Huszár István — Bodor János: A kommutátorzászló erőjátékának számítása 381 Kovács Gábor — Rózsa László: Merevágyazatú vasúti felépítmény dinamikus vizsgálata 397 Milasovszky Béla: Az irány vágatok telepítésének elvei mechanikai megvilágításban ... 213 Miltner Tivadar: Idegenanyagnyoinok viselkedése wolframfémben (Akadémiai székfog­laló) 55 PethS Szilveszter : A szabad energia és az adhéziós erő számítása az ásványszem és lég­buborék összetapadása alkalmával 273 PethS Szilveszter: Adalék a függvényekkél leírható Tromp-görbék szerkesztéséhez és a szénmosás várható eredményének számításához 359 * Réthly Antal — Berkes Zoltán: Északi fény jelenségek Magyarországon 1523—1960 .... 37 Sitkei György : Traktormotorokon alkalmazott centrifugális légszűrők elmélete 255

Next

/
Thumbnails
Contents