A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 54. KÖTET (1977)

54. kötet / 1-2. szám

MŰSZAKI tudoiAmy A MAGYAR TUDOMÄNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI: MAJOR MÁTÉ 54. KÖTET 1-2. SZÁM AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1977 MŰSZ. TUD.

Next

/
Thumbnails
Contents