A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 57. KÖTET (1979)

57. kötet / 1-2. szám

MŰSZAKI TUDOMÁNY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: GESZTI P. OTTÓ, HELLER LÁSZLÓ, KÉZDI ÁRPÁD,VÁMOS TIBOR SZERKESZTŐSÉG: 1383 BUDAPEST, MÜNNICH FERENC UTCA 7. KIADÓHIVATAL: 1363 BUDAPEST, ALKOTMÁNY UTCA 21. A Műszaki Tudomány változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Négy füzet alkot egy kötetet. A kéziratok a következő címre küldendők: Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudomány 1383 Budapest, Münnicb Ferenc utca 7. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. A közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttatja a szer­zőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A Műszaki Tudomány előfizetési ára kötetenként 100 forint. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó 1363 (Budapest, Alkotmány utca 21. Pénzforgalmi jelzőszám 215 — 11488), külföldi megrendelések a „Kultúra" Külkereskedelmi Vállalat 1389 (Budapest, Fő utca 32. Pénzforgalmi jelzőszám: 218 — 10990) útján eszközölhetők.

Next

/
Thumbnails
Contents