MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 01. ÉVFOLYAM (1952)

1952 / 1. sz. - TARTALOMJEGYZÉK

MŰVÉSZETTÖRTÉN ETI ÉRTESÍTŐ 195 2 szerkesztő : POGÁNY Ö. GÁBOR szerkesztőbizottság: BERCSÉNYI DEZSŐ. H. ZÁ DOR ANNA, POGÁNY Ö. GÁBOR, VAYER LAJOS K IA D Á S fi 11 T FELEL 0 S : A TANKÖNYVKIADÓ VÁLLALAT VEZÉRIGAZGATÓJA KIADÓHIVATAL: TANKÖNYVKIADÓ VÁLLALAT, BUDAPEST V., SZALAY-U. 10 TÁVBESZÉLŐ: 128—580 TERJESZTI: A POSTA KÖZPON'TI HÍRLAP IRODA Ü V. ELŐFIZETÉS, SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR-TÉR 1 (ÜZLETHELYISÉG) TELEFON: 183-022.. 180-850 POSTAT A K A RfiKPfiNZTÁ R I OS EK KS Z ÁM LA : 61.25 6 TARTALO M JE GY Z É K 1. Beköszöntő 3 2. N. Holosztyenko : A régi orosz monumentális szobrászat ismeretlen emlékei 5 3. Zolnay László: A XIII—XIV. századi budavári királyi szálláshely 15 4. Balogh Jolán : A budai királyi várpalota rekonstrukciója 29 5. Pigler Andor: Juan de Borgona Női arcképe az esztergomi múzeumban 41 6. Fenyő Iván: Sebastiano del Piombo budapesti keresztvivő Krisztusa 44 7. Aggházy Mária: A velencei díszítőművészet keleti kapcsolatai 50 8. Katona Jenöné : Ribera Szt. Sebestyént ábrázoló rajza a Szépművészeti Múzeumban 55 9. Garas Klára : A magyar történelmi festészet a XVII. században 59 10. Csatkai Endre: Altomonte és Schalter István szerepe a soproni barokk festészetben 69 11. Radocsay Dénes: A rudniczai Madonna 75 12. Bíró Bêla : A reformkor művészetének társadalmi háttere 78 13. M. Kiss Pál: Magyar festők Bukarestben a XIX. században 87 14. Gerö László : Az építészet koraeklektikus stílusa 99 15. Pogány Ö. Gábor: Az Első Magyar Képzőművészeti Kiállítás 107 ADATTÁR. 1. Entz Géza: XV—XVII. századi bekarcolások fal­festményeken. 2. Bán Imre: Hebenstreit József szobrai Gyöngyösön. 3. Kapossy János: Építők, szobrászok, festők és grafi­kusok Magyarországon 1828-ban. 4. Wilhelmb Gizella: Thail-család a magyar festészetben. 5. Ybl Ervin: Vautier és Munkácsy. 6. Zolnay László: Műemlékvédelem egykor. KÖNYVSZEMLE. 1. Genthon István: Magyarország műemlékei. (Csatkai Endre.) 2. Hofjmann Edit: Barabás Miklós. (Vayer Lajos.) 3. Lyka Károly: Magyar művészélet Münchenben. (Végvári Lajos.) 4. Munkácsy Mihály: Emlékeim (Farkas Zoltán.) MŰVÉSZETI ÉLET. 1. Dercsényi Dezső: Magyar műemlékvédelem a fel­szabadulás után. 2. Pogány Ö. Gábor: A II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás után. 3. Iparművészetünk fordulat olött.

Next

/
Thumbnails
Contents