MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 05. ÉVFOLYAM (1956)

1956 / 1. sz. - TARTALOMJEGYZÉK

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 1956 FŐSZERKESZTŐ : FÜLEP LAJOS SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI: GARAS KLÁRA, GENTHON ISTVÁN, H. ZÁDOR ANNA, RADOCSAY DÉNES, VAYER LAJOS SZERKESZTŐ : BERCSÉNYI DEZSŐ TARTALOMJEGYZÉK Berkoviis Ilona: Zichy Mihály baráti köre Párisban Kálmán Mária: Renoir rajzok a Szépművészeti Múzeumban 15 KUTATÁS Kovács Éva : A koronázási palást pannonhalmi másolata 25 Fitz Jenő: A középkori szent Márton-templom Székesfehérvárott 26 Dabrowski, Jan: A krakkói és a magyar reneszánsz kapcsolatai 31 Schoen Arnold: Jegyzetek két kastély történetéhez 36 Ker.'ainé Friedrich Klára: Az 1905-ös orosz forradalom hirlapi grafikánkban 39 ADATTÁR Kapossy János: Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból, rendeletekből. I. XVI. század .. 47 VITA Csemegi József—Dercsényi Dezső: Feldebrő kérdéséhez 54 Vita Balogh Jolán Az esztergomi Bakócz-kápolna c. doktori értekezéséről 59 Zádor A nna : Vita Székely Bertalan művészetének történelmi helyéről f 9 Redő Ferenc: Megjegyzések az elmúlt 10 év kiállításainak elemzéséhez 73 TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI ÉLET A művészettörténet II. ötéves terve 77 Entz Géza—Weiner Mihályné: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Érenitani társulat művészettörté­neti s ipaimrvés;e i szakosztályainak működése 78 KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMEE Ormos Imre : Kerttervezés története és gyakorlata (Ismerteti : Gulácsy Béla és Jancsó Vilmos) 80 Réti István: A nagybányai művésztelep (Ismerteti: Dobai Jáncs) 81 Servolini, Luigi : I/iticisione originale in Ungheria (Ismerteti : Genthon István) 83 Bedő Rudolf—Niederhauser Emil—Csorba Tibor: Külföldi folyóiratszemle 83 Voit Pál: Tájékoztató a Magyar Enciklopédia művészeti anyagának szerkesztéséről 95

Next

/
Thumbnails
Contents