Nagy Magyar Compass 57/2. (1933)

Korlátolt felelősségű társaságok

550 KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOK BUDAPESTEN 130. Nógrádmegyei szénbánya vállalat kft. (1932.).. IX., Lónyai-u. 43. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Molnár Tivadar, Läufer Sándor, kik a céget együttesen jegyzik. 131. Nyakkendő kereskedelmi kft. (1932.) Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Fon Endre, Fon Ferenc, kik a céget önállóan jegyzik. 132. Nyersterménykiviteli kft. (1933— 1934 jan. 30.) V., Visegrádi-u. 40. Tárgya: mindennemű toll, nyersbőr és gyapjúval bel- és külföldön való kereskedés. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Róth Lajos, Weisz Mór, kik a céget együttesen jegyzik. Róth Lajos bevásárlásokat saját neve alatt is eszközölhet. 133. Oeconomia bizalmi és ellenőrző kft- (.1.932.) VI., Rózsa-u. 63. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezető: Schrank Ferenc, ki a céget ön­állóan jegyzi. 134. Oktogon fényreklám kft. (1932.) VI., Andrássy-út 48. Tlf.: 10-3-31. Tárgya: az Oktogon-téri házak homlokzatrészeinek bér­lete, fényreklámok elhelyezésének céljaira. Törzs­tőke: 10.000 P. Ügyvezető: dr. Kelemen Sán­dor, ki a céget egyedül is jegyzi. 135. Olajipari társaság kft. (1932.) V., Arany János-u. 9. Tlf.: 17-4-76. Törzstőke: 20.000 P. Ügyvezetők: Goitein Hugó, Goitein István. Weiner Vilmos. A céget jegyzi két ügy' vezető. 136. Österreichisches Verkehrsbureau G. m. b. H. budapesti fiókja. (1932.) VI., Andrássy-út 28. Tlf.: 19-1-56, 13-5-83. Főtelep: Wien. Alaptőkéje: 100.000 Schilling. Magyar- országi tőke: 12.000 P. Célja: Ausztriába való utazás és forgalom fejlesztése. Magyarországi képviselő: Fekete Örs. 137. Palugyai Ferenc kft. (1932.) VI., Andrássy-út 5. Tlf.: 18-4-81. Tárgya: bor­kereskedés. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezető : Palugyai Ferenc, ki a céget önállóan jegyzi. 138. Pannónia textilkereskedelmi válla­lat kft. (1931.) V., József-tér 9. Tlf.: 80-9-19. Törzstőke: 50.000 P. Ügyvezető: Just Emii, dr. Tárnoky László. Cégvezetők: Reinfeld Pál, Rubin János. A céget jegyzi két ügyv., vagy egy egy cégv.-vel, vagy két cégv. 139. Papírforgalmi kft. (1933.) VII., Miksa-u. 5. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezető: Zelinka Sándor, ki a céget önállóan jegyzi. , 140. Parkettgyárak eladási irodája kft. (1932.) V., Nádor-u. 21. Törzstőke: 20.000 P. Ügyvezetők: Benedek Sándor, Fodor Zsig- mond, Glasner Gyula, dr. Hódos Béla, Iglauer István, Lichtig Géza. Cégvezető: dr. Gerő Imre. A céget jegyzi két ügyv., vagy egy egy cégv.-vel. 141. Park szanatórium kft. (1932.) VI., Aréna-út 84/b. Tlf.: *27-5-74. A Liget szana­tórium rt.-tól bérlik a Park szanatóriumot és Liget-Otthont. Törzstőke: 32.000 P.. Ügy­vezetők: dr. Révész Vidor, dr. Hamburger István, dr. Heller Pál, dr. Surányi Lajos, dr. Schulkof Ödön, Lorber Ákos. A céget jegyzi dr. Révész Vidor egy ügyv.-, vagy cégv.-vel. 142. Pasaréti Hadapród-utca 14. sz. bér­ház kft. (1933.) VII., Rózsa-u. 20. Törzstőke: 50.000 P. Ügyvezetők: Kohm Gyula, Kohn Géza. 143. Pesti színház kft. (1932.) VI., Révay-u. 18. Tlf.: 13-3-05. Törzstőke: 10.000 P. Ügy­vezető: Bródy Tivadar, ki a céget önállóan jegyzi. 144. Petroleumgázkészülékek gyára kft. (1933.) Rudolf-tér 1. Tárgya: Günther József bpesti kereskedő, petroleumgázfőző- és fűtő- készülék gyártási berendezésének megszerzése és gyártása. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Günther József, Glasner Gyula, Milch Kornél, Szabó György, Spitz Imre. A céget két ügyv. jegyzi. 145. Pharmatechnika gyógyszer- mű­szaki és vegyészeti gyár kft. (1933-1938.) Károly király-út 3/a. Törzstőke: 10.000 P. Ügy­vezető: Gellért Miksa, aki a céget önállóan kép­viseli és jegyzi, két vagy több ügyv. esetén, kettő, vagy egy, egy cégv.-vel. 146. Plantokémia illóolajgyár kft. (1932.) X., Somfa-u. 10. Tlf.: 48-3-06. Törzstőke: 20.000 P. Ügyvezető: Horváth Imre. Cég­vezető: Reich Jenő. A céget jegyzi az ügyv., vagy két cégv. 147. «Pók» kötött-szövött, harisnya-, divat- és fehérnemű-áruház kft..(1932.) V., Lipót krt. 30. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezető: Fekete Jakab, ki a céget önállóan jegyzi. 148. Pomázi mészégető Kertész Béla és társa kft. (.1933.) V., Hajós-u. 31. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Kertész Béla, Berkovits Béla Berkovits Rezső kik a céget együttesen jegyzik. 149. Rádió és elektrotechnikai kft. (1932.) IV. Egyetem-u. 3. Törzstőke: 10.009 P. Ügy­vezető: Weisz József. A céget jegyzi az ügyv. vagy cégv. egyedül. 150. Rádió Újság lapvállalat kft. (1932.) V. - Vilmos császár-út 34. Tlf.: 20-8-43. Törzs­tőke: 10.000 P. Üzletvezetők: Laszgallner Ernő, dr. Bródy László. Cégvezetők: Schnabl Miksa, Havass Rezső. A céget jegyzi két ügyv., vagy Laszgallner Ernő Schnabl Miksával, vagy dr. Bródy László Havass Rezsővel. 151. «Románia» utazási és idegenfor­galmi iroda kft. (1933.) VI. Andrássy-út 29. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Gellért Imre, Kiss Richard akik a céget együttesen jegyzik.J 152. Román Vilmos és társai villamos cikkeket árusító kft. (1932.) VI. Dessewffy-u. 47. Tlf.: 27-2-66. Törzstőke: 10.000 P. Ügy­vezetők: Román Vilmos Román György, kik a céget önállóan jegyzik. Postaszerint megszűnt. 153. Sárközi, Tatár és Forgács textil­technikai és műszaki kft. (1933.) VI., Vörös- marty-u. 67. Törzstőkéje: 20.000 P. Ügyveze­tők: Tatár Jenő Sárközi Zoltán Forgács Andor. A céget Tatár Jenő jegyzi egy ügyv.-vel. 154. «Scala» hangszerkereskedelmi kft. (1932.) VII.. Erzsébet-krt 9. I. 5. Tlf.:40-9-49. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Deutsch

Next

/
Thumbnails
Contents