Magyar Családtörténeti Szemle 1944.

1. szám

í ' SZERKESZTI: 1 áftVW : ' -a • 'rí' í * . i'f JANUÁR 1944. , ' • • ^ W': 1 (GENEALÓGIAI ÉS HERAIDIKAI FOLYÓIRAT) A REGI MAGYAR CSALADOK SZÖytTSÉGE KÖZLÖNYE isWy^m fcyt.m , II« ! ^•••11 MHMM11 Wmmm * ; v •SZERKESZTŐSÉG 6S KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, VIII. KERÜLET. BAROSS-UTCA 10, SZÁM TELEFOK: 149-483. ir» • P IO f.

Next

/
Thumbnails
Contents