Hajdú Mihály: Nyelvjárástörténeti szövegek és följegyzések a XVIII-XIX. századi Békésről - Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 15. (Budapest, 1983)

Hajdú Mihály N YE L VJ ÁRÁSTÖRTÉNE TI SZÖVEGEK ÉS FÖLJEGYZÉSEK A XVIII-XIX. SZÁZADI BÉKÉSRŐL Budapest, 1983. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke valamint az MTA Nyelvtudományi Intézete MAGYAR csoportnyelvi dolgozatok

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents