Magyar Építőművészet, 1963 (12. évfolyam, 1-6. szám)

Böjthe Tamás: Kubai képek...................................................................... 4 38—43 Dercsényi Dezső: Építészetünk múltjából ................................................. 3 6—11 — — On Our Architectural Past.................. ...................................... 3 6—11 Gál István: Magyar-angol kapcsolatok az építőművészeiben .............. 4 58—59 Granasztói Pál: A budapesti eklektikus városépítészet értékelésének néhány problémája............................................................................. 2 30—31 Heim Ernő: Városépítési feladatok Budapesten................................... 2 24—29 Kisléghi Nagy István: A műemléki tervezés néhány irányelve ................ 2 38—39 Koczogh Ákos: Debrecen.............................................................................. 2 40—43 Kubinszky Mihály: A modern magyar építészet kibontakozása .............. 3 12—17 — — The Development of Modern Hungarian Architecture (1890— 1944) .................................................................................................. 3 12-17 Lipták Gábor: Balatonfüred fejlesztési terve a XVIII. században.............. 2 48 Major Máté: Mai angol építőművészet ..................................................... 4 48—49 Maksay László: Az építészet és társművészetek kapcsolatának vitájához 2 56 Máté Pál: Neutra és építészetünk aktuális problémái ............................ 2 57—59 ÉPÍTÉSZEK ISMERTETÉSE H. L.: Sós Aladár 75 éves ......................................................................... 2 53 Järvi, Jorma — lásd n. e............................................................................. Kismarty Lechner Lóránd ............................................................................. 4 59 Kós Károly — lásd Pál Balázs N. Lókody Eszter: Harminc éve... Adolf Loos 1870—1933 ................ 6 58 Loos, Adolf — lásd N. Lókody Eszter Major Máté: Marcel Breuerról ................................................................... 4 11 Nagy Elemér: Henry Van de Velde............................................................. 2 53 — — Monsieur Paul Picot ......................................................................... 2 55 n. e.: Jorma Järvi .......................................................................................... 4 60 Pál Balázs: Kós Károly 80 éves................................................................. 6 42—47 Picot, Paul — lásd Nagy Elemér Sós Aladár — lásd H. L. Van de Velde, Henry — lásd Nagy Elemér Az 1963. évi Auguste Perret és Sir Patrick Abercrombie dijak oda­ítélése ................................................................................................ 4 58 1963. évi Kossuth-díjasok............................................................................. 4 5 1963. évi Ybl-díjasok .................................................................................. 4 5 LAKÓÉPÜLETEK Balatonfüred — lásd M. I. Budapest — lásd G. Z. Budapest — lásd Kádár István Budapest — lásd К. I. Budapest — lásd P. B. Budapest — lásd V. Gy. Debrecen — lásd M. T. Esztergom — lásd Tóth Árpád F. T. : Lakóépület, Győr, Aradi Vértanuk útja.............................. 6 39 G. Z.: OTP lakóházak, Budapest, Rumbach utca.................................... 3 34—37 G. Z.: OTP (National Savings Bank) housing, Budapest, Rumbach street 3 34—37 Győr — lásd F. T. Hódmezővásárhely — lásd Lakóház Kádár István: Új lakótömb, Budapest XII. Alkotás utca ............................ 3 40—41 — — New housing, Budapest, XII. Alkotás street ................................ 3 40—41 Kiskunhalas — lásd V. I. K. B.: 19 lakásos ház, Szeged, Kossuth Lajos sugárút ............................. 3 61 — — 19-flat apartment block in Szeged, Lajos Kossuth boulevard ... 3 61 К. 55 lakásos lakóépület, Budapest XI. Bercsényi utca .................. 6 38 K. J.: 33 lakásos lakóépület, Szeged, Dugonics tér................................ 3 62 — — 33-flat apartment house in Szeged, Dugonics-square .............. 3 62 Lakóház. Hódmezővásárhely, Kálvin tér................................................... 6 40 Műanyag családiház, Varsó........................................................................... 4 21 M. A.: 12 lakásos bérház, Szeged ............................................................. 6 41 M. /.: Orvosház, Balatonfüred ................................................................... 3 23 — — Medical residential block in Balatonfüred .................................... 3 23 ÉPÍTÉSZETELMÉLET - ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET Szám Oldal M. T.: Áruház és lakóépület, Debrecen ............................... 3 18—22 — — Warehouse and block of flats, Debrecen .................................. 3 18—22 Nyíregyháza — lásd 16 lakásos P. B.: Családiház műteremmel, Budapest, XII. Tamás utca................ 1 28—29 Szabó István — lásd V. I. Szeged — lásd К. B. Szeged — lásd K. J. Szeged — lásd M. A. Szeged — lásd Sz. J. Sz. J.: „Odessza“ lakótelep, II. jelű épület, Szeged ........................... 3 60 — — „Odessza“ housing in Szeged, Building II................................... 3 60 16 lakásos lakóépület irodával, Nyíregyháza, Szabadság tér 8............ 1 23 Tóth Árpád: Hat lakásos lakóépület Esztergom, Széchenyi tér 16. .. 1 30 Varsó — lásd Műanyag. V. Gy.: OTP társasház Budapest, I. Groza rakpart ............................ 3 38—39 — — OTP (National Savings Bank) apartment house, Budapest, I. Groza quay ...................................................................................... 3 38 — 39 V. I.—Szabó István: Családiház orvosi rendelővel, Kiskunhalas ........ 1 25—27 PEDAGÓGIAI RENDELTETÉSŰ ÉPÜLETEK Debrecen — lásd Reischl Péter Debrecen — lásd M. T. Felsőfokú népiskola, Hyvinkää, Finnország ........................................... 4 36 — 37 Finta József: 12 tantermes gimnázium — 80 fős diákszálló, Komló .... 2 10—11 — — 16 tantermes gimnázium, Szolnok............................................... 3 30—31 — — 16-room secondary school in Szolnok ....................................... 3 30—31 Gyári iskola, Varsó .................................................................................... 4 23 Komló — lásd Finta József Minsku Mazowieckim — lásd 15 tantermes... M. T.: Egyetemi kollégium és menza, Debrecen................................ 3 26—29 — — Debrecen University college and refectory .............................. 3 26—29 Nyíregyháza — lásd „Zrínyi Ilona“... Ózd-Farkaslyuk — lásd Sz. J. Pécs — lásd Szoyka Pál Reischl Péter: 100 fős egészségügyi szakiskola, Debrecen ...................... 6 18—19 Székesfehérvár — lásd Zalka István Szolnok — lásd Finta József Szoyka Pál: Pedagógiai Főiskola diákotthona, Pécs ............................. 2 14—15 Sz. J.: 6 tantermes általános iskola, Ózd-Farkaslyuk .......................... 3 32—33 — — 6-room elementary school, Ózd-Farkaslyuk ................................ 3 32—33 12 tantermes iskola, Veszprém, Kiss Lajos lakótelep......................... 1 19—20 15 tantermes iskola, Minsku Mazowieckim ......................................... 4 22 Varsó lásd Gyári... Veszprém — lásd 12 tantermes... Zalka István: 75 férőhelyes óvoda, Székesfehérvár, Népköztársaság út 1 8 — — 100 fős Építőipari Tanulóotthon, Székesfehérvár ........................ 1 17—18 „Zrínyi Ilona“ leánygimnázium, Nyíregyháza ....................................... 1 13 — 15 LAKÓTELEP, VÁROS-, FALUTERVEZÉS, RENDEZÉS, TERV- PÁLYÁZAT Árupavilon, Varsó ...................................................................................... 4 20 Árupavilon, Varsó ...................................................................................... 4 21 Bakonyi Dezső—Faludy Ervin Péter: Magyar városrendezők svájci tapasz­talatai .............................................................................................. 4 44—46 Balaton — lásd Farkas Tibor Balaton — lásd Farkas Tibor—Csorba Zoltán Balatonföldvár — lásd Földvár Balatonlelle — lásd Lelle Bilbao — lásd Mester Árpád Budapest — lásd Kathy Imre Budapest — lásd Kéri Gyula Budapest — lásd Mikolás Tibor Szám Oldal 2

Next

/
Thumbnails
Contents