Magyar Grafika, 1989 (33. évfolyam, 1-6. szám)

1989 / 1. szám

MAGYAR GRAFIKA A PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET MINT A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE TAGEGYESÜLETÉNEK ÉS A GUTENBERG SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG SZAKMAI FOLYÓIRATA BUDAPEST, 1 98 9. XXXIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM TARTALOM 1 jDr. Henczi Lajos: Az MTESZ érdekképviseleti munkájának eredményei és jövőbeli lehetőségei 5 „Jól nyomtatott hírverő anyag: ígéret, elvárás, teljesítés” - szimpózium az Imprinta ’88-on 5 Fischer, Erich: Képeredetik: tökéletes megvalósítás - meggyőző hatás 10 Schorsch, Alexander: A műszaki fejlődés befolyása a folyamatra és a termékre a példányszám-nyomtatásban 15 Friedrich, Herbert: A műszaki fejlődés befolyása a folyamatra és a termékre a nyomdai feldolgozásban 20 Mugele, Kiirt: A nyomtatás minősége a megrendelő szemszögéből 22 Szedéselőállítás-kongresszus az Imprinta ’88-on 25 Reprotechnika-kongresszus az Imprinta ’88-on 25 Klimke, Alfred: A nyomtatást megelőző műveletek területének dilemmájáról 28 Wolf, Kurt: Különböző nyomóforma-készítő rendszerkomponensek kombinációja az elméletben és a gyakorlatban 34 Elhunyt Kocsis Vilmos 35 Elhunyt Bolgár Imre 36 Kúti Gábor: Reflexiós denzitométerek alkalmazása Minden kedves olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk! A borítót Mólnál László tervezte A vonalas ábrákat Badics Ilona rajzolta A szerkesztésért felelős: Dr. Gara Miklós A szerkesztőség címe: 1027 Budapest, Fő u. 68. Telefon: 158-619, 154-090 Postacím: 1372 Budapest, Pf. 451. Kiadja: a Delta Szaklapkiadó és Műszaki Szolgáltató Leányvállalat, 1093 Budapest, Közraktár u. 4. Telefon: 175-200 Felelős kiadó: Budai Ferenc főigazgató Kossuth Nyomda, 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Felelős vezető: Bede István vezérigazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELÍR), Budapest XIII., Lehel u. 10/a - 1900 - közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelző­számra. Egyes szám ára: 32,50 Ft. Előfizetés fél évre: 97,50 Ft, egész évre: 195,- Ft. Megjelenik kéthavonta. Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, 1389 Budapest, Pf. 149 és a Magyar Média, 1392 Budapest, Pf. 279 86-253 Hirdetések felvétele: Delta Szaklapkiadó és Műszaki Szolgáltató Leányvállalat hirdetésszervezési osztályánál, 1139 Budapest, Népfürdő u. 21/B II. 10. Telefon: 732-427 Szerkesztőbizottság: Asbóthné Alvinczy Katalin, Balázsfi Gedeon, Balogh Ádám, Baráth János, Bálint Csaba, Burger László, Búzás Ferenc, Dancsó Árpád, Draschitz Rudolf, Földes György, dr. Gara Miklós, Hesz Margit, Jáni István, Jánosa István, Kelényi Ákos, Láng József, dr. Lovász Kálmán, Molnár László, Monori István, Péter György, Somogyi Dezső, Szántó Tibor, Szilágyi Tamás, Vass Sándor Index: 25 537 | HU ISSN 0479-480 X~\

Next

/
Thumbnails
Contents