Magyar Grafika, 1997 (41. évfolyam, 1-6. szám)

1997 / 1. szám

A KÖNYVNYOMTATÁS FELTALÁLÁSÁNAK 550. ÉVFORDULÓJÁRA XLI. ÉVFOLYAM 1997.1. SZÁM 0>Jä.' i\1T> <x <V~ I ~funprrjilogn3 Iran mamiim pfa tm ;m Uli ras uiadmltomni. ladjnbmrüübnDiiQpiiü- Itanrpnlifliirat btbrrau pimuqi pniarü: 'S StMpupa tp fabbarau-i no- bilro madebri öuno tnüptporq an9 ; itoif i (ibri ipnti für ml rajain. Iptf: bifttma törinft triä radtm illa gtfta niattjabnjq Ecatrü: qui Hibannottp rajt pro fanra Irgibi Dira tmraatta pnptfli funt. tiuoo mnttr pia Dura Diunfio rujplirijo urpxtu nou Eolü uo Flruit:Trü er rjauürö bouubatab ' otiäpallinuiB - !*P11« fnnp' JUKuur' umttiflta.'ii­älTJl 6iöü tft poRö-, pr- IruITit olrranöx pbi Villip rtrmartDo qui l^lpninuo ttmiauiri Ipriatprfruotrm ____Irantbmiteriürqjf priimiTimtDB-aRimirprtliamulm: tr obtiumrottraiü ptumránto: a in- ■P rpträfiitufqt ab bura trar:i arapit fpolia mfriaiDimr mírat rtgre rtrtt praün filuirtttta in sfpatu mi8.it mortpuit uinuct i trtrarü ftumii m. mm: crq-alrarii tfttrtlruarä tom’rtt obmiuitrpotifo gnitiü torauuoo tt iadi fuut illi m tnbutü. it polt btt tttibtt m Itrtü: a rapoufr quia raort mur.l& uorauit putbo fuoo nobild qui fttü traut mimri a luumtutt fua: tt biuiftt iliio npü fuü ntra nbbur mumr.ifrnpautt aloanttr anrao OuoDramrt raomt9 r.ifr obnnuttüt putri n9 npü utiufquifq! flora fua: tr nupoüimit műtő fibt biabnnata poß motif n° i Etiu raiipft too auaif tnfrio: tr tnftiplirata rat in ala i tara. ír t|i)tii da rabit ptttari-ami£| illußno &I19fliraotbi rogra qui futtat rorat obfro:tt titpxauit in anno rm- ttüinptnnfimo trftprimo rcgru pro rum.tjn Didti tllio trimmt q tfri &lij itriquiit fuaftrüt raum Dinntro.ia muBabilponara9 ttSanttnrii tü pt< nbuo qut rirtü noo für: quia qquo nnffuu9 ab tioitiunuriit hob múlta mala, ft bmtuo ujfuB t frauo i orti ton.fr Dfßinauftüt altqut be jpfo t abittür ab rtrjf: er DrOit illta partftart- ut futtrif mRirin ptriü. fr rOtfttaut rür Qvumafiü in ibtrofoliraio ftäni IrntB naränü-i tatür ftbt jpurinn rt< nUctűt a ttüauitto funfa-t iuiuh für nariotiibJ: rr umüüari funt ut farmt malii. ftpsratütttpüinmnlpctlu miriortjirttrpitrtgnarrítntargxpri: ut rajtulm Tun Duo ttgua. it rafiitr in fgtpmiuraratubuit piui in nun. bus i rtrpbanno t tnumbi: t raptofa naurii tnfnruDint.ttr raiiRmut bllü abutifuo praioiurü rrgtrgipriit um. tuo t prolonmiD a faár nua 161p: tr tmornir uulmrati rafri. ir roniprt. hmbtt riuitutto tnumwo in trara tp pri:t atttpitlpilia tmt ppti. fr ton- utmr aimotbuo p?ftöi ptulTit tpiptü tu ttnnfirao t tj&t agtumo t ttmo au* tun afmibir ab ifrt'mafrtnditibtto foliimo i mfrimbmt gratis. ifruinnt in Qunhfitariont rü fupbiait arapit oltárt minű 1 mnüriubni iunintifl t utiiutrfa oafanua t mmfara. pioTin oniot libatoria t öolao 1 inwrano- la üutta 1 uriü 1 torouoB t mnaram tutn iiuttum qü in fanr ttuipli trat: 1 ra tutttuir ofa. fr amnrr arpratra 1 autii tt oofit mraprfrimliartr arapit rbPuroBOtmlttraquatj iuuntit :tr fublanoonmibahiit i tmä fuü. fr “^r p nn b ontitm: r lo tum 0 tft in * MAGYAR GRAFIKA í l( . ^ f "■ ' "

Next

/
Thumbnails
Contents