Magyar Hírlap, 1970. szeptember (3. évfolyam, 243-272. szám)

1970-09-16 / 258. szám

10 1970. SZEPTEMBER 16, SZERDA APRÓHIRDETÉS föUwHR Hírlap KAEV. 2. s®. gyár (Fonógépgyár) FELTÉTELRE KERES minőség ellenőrzési osztályra, végzett fiatal technikust, továbbá önálló SZAMLA­likvidatokt, árképzésben jártas dolgozót, érettségizett általános adminisztrátorokat. Jelentkezni lehet: Budapest, in., Bécsi út 250. sz. alatt a munkaügyi osztályon. A gyár 18-as és 60-as autóbusszal közelíthető meg. Épületfenntartás! munkák műszaki fejlesztése témakörben végzendő kutatási-fejlesztési feladatok ellátására: építészmérnököt, építőgépész­mérnököt, közgazdászt, továbbá építési beruházás lebonyolítására építészmérnököt KERES budapesti vállalat. Jelentkezést írásban, eddigi tevékenységéről részletes tájékoztatást a Budapest 111. Posstafiók 9. sz. alatt. Gyakorlott anyag- és I készán^ könyvelőt, —! gyors- és gépírót fel­veszünk. Villamosszige- teJő és Műanyaggyár, Budapest, XI., Fehér­vári út 120. Személy­zeti osztály. Gyors- gépírónöt, — gyakorlottat, felvesz Mechanikai Szövő Ktsz. XIII., Országbí­ró u. 49. Jelentk. a főkönyvelőnél. Budapesti Falemezmüvek azonnali belépéssel FELVESZ ALTALANOS ADMINISZTRÁ­TORT, valamint gyors­gépírót. Jelentkezés: Budapesti Falemezmüvek, Budapest, XXII., Háros u. 7. Személyzeti osztályon. Az Épftőgépgyártó Vállalat 5. ss. Gyára FELVÉTELRE KERES: nagy szakmai tudással rendelkező; alváz- karosszéria lakatos, géplakatos, jármüszerelő lakatos, autó­motorszerelő, fényező, valamint segédmunkásokat. Jelentkezés: Budapest, XI., Csurgói út 28. Üzemgazdasági osztályon. Budapest központjában levő műszeripari gyár KERES AZONNALI BELÉPÉSRE SZAK- ÉS BETANÍTOTT MUNKASOKAT az alábbi szakmákba általános lakatos, műszerbádogos, TMK géplakatos, TMK csőszerelő,’ esztergályos, marós, általános és elektroműszerész, festő-fényező, üvegműves, kazánfűtő, kazánházi segédmunkás, műhely segédmunkás, betanított gépmunkások, portások, műhely- és iroda- takarítónők, kezdő gépésztechnikusok, érettségizett lányok, 6 őrás fiatalkorúak, gyors- és gépírónök. Jelentkezés: Bp. IX., Thaly Kálmán u. 41. Telefon: 334—570/145 mellék. Gyár- és Gépszerelő Vállalat KERES azonnali belépésre önálló tervezőmérnököt, emelőgép ügyintézőt hegesztőmérnököt vagy technikust, könyvelőket, női és férfi portásokat, fűtőket. Budapesti és vidéki munkahelyre lakatosokat és villanyszerelőket. Jelentkezés személyesen ‘vagy írásban: Bp. VI., Paulay E. u. 52. Személyzeti főoszt. Telefon: 420—386. Érettségizett, kulturált, Jó megjelenésű, tárgyalóképes, jó modorú, ALTALANO' ADMINISZTKA­TORNÖT FELVESZÜNK. Jelentkezéseket lelenlegi beosztás, fizetés megjelölésével, életrajzzal kérünk. »ügyfélforgalom N. 1970« jeligére a kiadóba. Felvételre keresünk — építőipari technikuso­kat termelési osztá­lyunkra. Jelentkezés: Fővárosi XII. kér., In- gatlankezlő Vállalat. Bp., XII. kér., Király­hágó u. 18. sz. Azonnali belépéssel felveszünk FRAK B—1 tip. rakodógépeinkre — nehézgépkezelői vizs­gával és tehergépjár­mű Jogosítvánnyal ren­delkező ragodógép-ke- zelőket. — Jelentkezés személyesen szállítási és rakodási üzemünk­nél. (XIII., Cserha­lom u. 2. sz. alatt) 8—16 óra között, — szombat kivételével. 16 évtől 50 éves korig női és férfi segédmun­kásokat felveszünk, — betanítást Igénylő gép- munkára. Részmunka - Időben is! Csavaripari Vállalat e. sz. Facsa­vargyára, a HÉV Ró­mai-fürdői megállónál, Bp. III., Szentendrei út 205. Ruhaiparban gyakor­lott gépészt, vasalót — továbbá szabásza­tunkra vágószabászt, térítőkét és bélyeg­zőket sürgősen, felve- j szűnik. — Konfekció1 Szövetkezet, Bp>. — XIII., Lehel u. 14.1 Textiliparban gyakor­lott áruforgalmi ügy­intézőt sürgősen fel­veszünk. »Nyelvtudás­sal előnyben L. 261« jelig, a kiadóba. Iparcikk Kereskedelmi Vállalat FELVÉTELRE KERES ÉRETT» E G1ZETT, gyakorlott GYORS­GÉPÍRÓNŐT. A jelentkezést »Titkárnő 5680« jeligével kérjük a Felszabadulás téri hirdetőbe. Eladókat, pénztároso­kat felveszünk önki- szolgáló boltjainkba. —: Kezdőket betanítunk.; 4:—6 órás dolgozókat,1 nyugdíjasokat gyakor­lattal felveszünk. Je­lentk.: Közért Válla­lat, Bp. VI, Népköz- társaság útja 14—16. Munkaügy. Rákospalotai telepünkre FELVESZÜNK ASZTALOST, VÍZVEZETÉK­SZERELŐT és AUTÓ­VILLAMOSSÁGI szak­munkást. Jelentkezés: Bútorértékesítő Vállalat, Budapest, XV., Sipos D. u. 9—11. TMK vezetőnél. Dunaújvárosi Városi Tanács V. B. építési és közlekedési osztálya PÁLYÁZATOT HIRDET mérnöki és műszaki ügyintézői munkakör betöltésére. Feltételek: mérnöki, illetve építésztechnikusi oklevél. Jelentkezéseket a Dunaújvárosi Városi Tanács V. B. címére kérjük. Metalfoglobns Vállalat FELVESZ DOLGOZÓKAT az alábbi munkakörökbe: Bp. XHI.. Jász u. 5—7. alatti telepére: gyors-gépír ónő, iroda- és telep­takarító, kocsimosó, kazánfűtő, kazánfűtő bet. munkás. MUNKABÉR KOLLEKTÍV SZERINT. Felvételre jelentkezni lehet: Bp. xm., Jász u. 5—7. Munkaügyi előadónál. A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI VALLALAT FELVESZ 21 éves kortól férfi gépkocsivezetőket •1 éves,. 3,5 tonnás tehergépjármű- vezetői gyakorlattal, autóbuszvezetőnek. 20 éves kortól férfi dolgozókat HÉV motorvezetőnek férfi és női dolgozókat villamoskocsi­vezetőnek, trolibuszvezetőnek. 18 éves kortól a munkakör ellátására jogosító bizonyítvánnyal rendelkező férfi dolgozókat hajóvezető, hajógépész, folyami gépkezelő munkakörbe. Bérezés a kollektív szerződés szerint. Felvétel: Bp. VII., Kertész n. 16. A BUDAPESTI Közlekedési VALLALAT FELVESZ vasipari (lakatos, karosszérialakatos, autószerelő, villanyszerelő, stb.) építőipari és elektrikus, valamint központifűtés- szerelő szakmánk ásókat, betanított és segédmunkásokat. FELVESZÜNK TOVÁBBÁ: gép-gyorsírókat, iroda­takarítónőket, és 18 éves kortól szakképzettség nélküli munkaerőket pályamunkás (felépítményes) munkakörbe. Bérezés a kollektív szerződés szerint. Felvétel: Bp. VII., Kertész u. 16. Villanyszere’ő és fes­tő szakmunkásokat fel­veszünk. Je’entk.: — Közért Vállalat, Bp. VI., Népköztársaság út­jai 14—10. Munkaügy. Segédmunkásokat és éjjeliőröket budapesti és vidéki kavicstele­peinken azonnali belé­péssel alkalmazunk. — Jelentkezés: Folyam­szabályozó és Kavics­kotró Vállalat szállí­tási és rakodási üze­ménél. Bp., XHI. kér., Cserhalom u. 2. Méteráru képesítéssel rendelkező dolgozókat, raktári segédmunkáso­kat, érettségizett ad­minisztrátorokat, — gyors-, gépírót, kézbe­sítőt, fűtőket (nyugdí­jasokat is) felvesz a Budapesti Textilnagy­kereskedelmi Vállalat. V., Guszev u. 15. GYORS- ÉS GÉPÍRÓNÖT AZONNAL FELVESZÜNK. Jelentkezés: Fővárosi Háztartási és Ulatszerbolt Váll. munkaügyi osztályán, Bp. V., Ferenczy I. u. 20. METALLOGLOBUS VALLALAT FELVESZ dolgozókat az alábbi munkakörökbe: Budapest, X., Sírkert u. 2—4. alatti telepére: GYORS­GÉPÍRÓ, merlegkezelo, MÜANYAG­ÖNTÖ, GÉPMUNKAS, TMK-MUNKAS, (betanított), KOMISSIÓZÓ, FÉMHULLADÉK VALOGATÓNö, fémhulladék GÉPMUNKAS, targoncavezető, gépkocsivezető, gépkocsirakodó, kazánfűtő, betanított kazánfűtő. Munkabér kollektív szerint. Felvételre jelentkezni lehet: Budapest, X., Sír kert u. 2—4. munkaügyi előadónál. Hőszigetelő, bádogos, állványozó szakmunkásokat és segédmunkásokat FELVESZÜNK a Dunai Kőolajipari Vállalat munkahelyünkre. Jelentkezni lehet: »Hőtechnika« Építő- és Szigetelő Vállalatnál, Százhalombatta, DKV kirendeltségünkön, valamint budapesti központunk munkaerő­gazdálkodásán: Bp. VIII., Kállai Éva u. 20. IV. em. Építkezésre őröket ke­resünk. Jelentk.: X., ónodi u. 7. Grafikusnő 18 éves reklám gyakorlattal ál­lást változtatna, igé­nyes kereskedelmi vál­lalathoz. »Univerzális, hivatásszerető 116920« jelig, a Felszabadulás téri hirdetőbe. Napilap, váltott mű­szakra gyors-, gépíró­nőket keres. Igény: gyorsaság és kifogás­talan helyesírás! Je­lentkezés mindennap du. 14 órától 18 óráig. Bp., VII., Lenin krt. 9—11. ín. em. 339. szobában. Férfi-női dolgozókat betanított munkára, azonnali belépéssel fel­veszünk. Ferrokémia Ktsz. Bp. XHI., Or­szágbíró u. 68. Budapesti Ktsz. KERES vizsgázott munkaügyi ELŐADÓT és MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐT. Jelentkezés kézírásos levélben »Perspektíva 4504« jeligére a Felszabadulás tér) hirdetőbe. riiUui fővárosi KERAVILL VALLALAT, Budapest, V., Arany J. u. 10. FELVESZ SZAK­KÉPZETTSEGGEL RENDELKEZŐ BOLTI ELADÓKAT, ÉRETTSÉG IZET! FIATALOKAT ELADÓI, PÉNZTÁROSI, ADMINISZTRÁ­TORI munkakörökbe. A szakképzettség megszerzését biztosítja. ORION Rádió és Villa­mossági Vállalat felvesz férfiakat betanított és segédmunkára, nőket szerelő és gép­munkára, lemez- és gép- lakatosokatj csőszerelőket, asztalosokat, gépkocsivezetőket, rádió-, tv-, elektro­műszerészeket, mechanikai műszerészeket, marósokat, esztergályosokat, automata gépbeállítókat, villanyszerelőket, portásokat, könyvelőket. Jelentkezés: munkaerőgazd. Bp. X., Jászberényi u. 29. Telefon: 149—420. Nagy építőipari gyakorlattal rendelkező képesített NORMA­TECHNOL6UŰST, érettségivel, budapesti munkahelyre. építőipari teljesítmény- elszámolókat Kiskőrös, Kisköre és Szentendre munkahelyekre Érettségizett fiatalokat teljesítmény- elszámoló gyakornoknak azonnali belépéssel FELVESZÜNK Jelentkezés: személyesen, vagy levélben, önéletrajzzal. Vízügyi Építő Vállalat, Budapest, I., Márvány u. 1/c. I. em. 17. Telefon: 154—092/ 141 mellék. Kereskedelmi vállalat azonnali belépésre fel­vesz fiatal építész- v. gépésztechnikust, gya­korlott hegesztőt, vizs­gával rendelkező laka­tost és bútorasztalost. Jelentk. lehet: Bpest, V., Guszev u. 1. I. em. 20. Azonnali felvételre KERESÜNK karbantartói munkára Jól képzett KŐMŰVEST, ASZTALOST, MŰVEZETŐI MUNKAKÖRBE. »Budapesti textilgyár 5312« jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Munkaügyi nyilvántar­tót, érettségizett ad­minisztrátorokat, vegy­ipari műanyagszax­munkásokat és ve­gyésztechnikusokat fi­zikai munkára — (X. kér. munkahelyre), — TMK villanyszerelőt, portást, férfi és női segédmunkásokat azon­nal felvesz az ÉLGEP 2. sz. Gyáregysége, Bp. IX., Vágóhíd u. 14—18. Boy Szolgálat felvesz gépkocsivezetőket és kerékpározni tudó fia­talkorúakat küldöncnek V.. Bajcsy Zs. út 20. Beton- és Vasbeton- ipari Müvek Szent­endrei Gyára (Szent­endre, Dózsa György út 34.) azonnali belé­péssel alkalmaz nőket irodatakarító munka­körbe. Felvétel szemé­lyes Jelentkezés ese­tén. Vállalatunk azonnali belépésre keres: keres­kedelmi ügyintézőket, gyakorlott vagy kezdő bérelszámolókat, mű­szaki rajzolót, pénz­tárost, szám’.afciírót, (gépírni tudó) gép- számlázót, könyvelőt (képesítéssel), utókal­kulátort, te lexgép-Ke­zelőt és ált. adminiszt­rátort. Jelentk.: Csa_ vasipari Vállalat sze­mélyzeti osztályán, — Bp. XIH., Váci út 168. Tel,: 290-222. SzámUellenőröket fel­veszünk, kezdőket be­tanítunk. Jelentk.: — Közért Vállalat, Bp. VI., Népköztársaság út­ja 14—16. Munkaügy. FELVESZÜNK villanyhegesztöket rön tgenhegcsztésre csöhegesztési gyakorlattal Székesfehérvárra és közelében levő munkahelyre, valamint Gyöngyösre, Egerbe és Salgótarjánba. Építőipari szociális juttatásokat biztosítjuk. Jelentkezés: Budapest, VII., Wesselényi u. 4. Székesfehérvár, Tátra u. Gyöngyös, Kertész u. 2. sz. Eger, Rákóczi u. 111. sz. és Salgótarján, Sztahanov u Közmű- és Mélyépítő Vállalat. Belkereskedelmi Szállítási Vállalat 1. sz. üzemegysége ALKALMAZ GÉPKOCSI­VEZETŐKET, helyi és helyközi áruszállításokra, budapesti tüzelő­szállításra, valamint ÁRUKÍSÉRŐKET helyközi fuvarozás­ra. Az árukísérők közül a 30. életévüket be nem töltötteket, al­kalmasság esetén, vállalati költségen gép j árművezetőnek kiképeztetjük. Budapest, XI., Máriássy a. 5—7. FELVESZÜNK fiatal női munkaerőket, 8 általánost végzett, 14/ évet betöltötte- i két, kétmüszakos szövő üzembe, I valamint zslnórfonó betanulókat 1 48 1 zsinórfonőkat ! Ugyanerre a mun­kakörökre, állandó éjszakára, 5 napos ; munkahéttel. Továbbá felveszünk: j alacsonynyomású fűtőt, magasnyomású fűtőt, I portást, raktári segédmunkást, TMK-lakatost, kőműves segédmunkást, TMK­víllanyszerelőt, TMK-asztalost 1 Jelentkezés: SZALAG- ÉS ZSINÓRGYÁR MUNKAÜGYI OSZTÁLYA, Budapest, XIII., Petneházy u. 47—51. ZSINÓRGYÁR, MUNKAÜGYI OSZTÁLYA, Budapest, XIII., Váci út 173. Főv. V. kér. Ingat­lankezelő Vállalat fel­vételre keres: tetőfe­dő, lágytetőfedő, víz- szigetelő, csőállványo­zó, ács, kőműves, fel­vonószerelő, fűtésszere­lő, villanyszerelő szak­munkásokat, segéd­munkásokat, építész, épületgépész techniku­sokat előkészítői, kivi­telező munkakörbe. — Jelentk.: Bp. V., Vá­ci u. 36. I. em. Mun­kaügyi osztály. Jól főző, tiezta, iníor- mációképes házvezető­nőt keres kétszemélyes háztartásába orvoista- nér Szép saoba van. Rózsadombon, 356-514, reggel és este. Felveszünk gyakorlott gyors- és gépírónőt — dokumentációs osztály­ra. Idegen nyelvisme­rettel rendelkező — előnyben. Bőripari Ku­tató Intézet. Budapest, IV., Paksi József u. 43. Tel.: 293—855/133. Budapesti Élelmiszer Nagykereskedelmi Vállalat AZONNALI BELÉPÉSSEL FELVESZ kocsikísérőket, férfi, női raktári fizikai dolgozókat, raktárosokat, gyors- és gépírókat, adminisztrátorokat, kézbesítő takarítónőket, liftkezelőket, portásokat. Kedvezményeket a kollektiv szerző­désben biztosítjuk. Jelentk.: Bp. VIl., Dohány a. 40. Szombat kivételével Azonnali belépéssel FELVESZÜNK: férfi segédmunkásokat, női betanított munkára 1 és 2 műszakos beosztásba munkaerőket, valamint nyomdai berakónőket, 1 műszakos munkára. Jelentkezés: szombat kivételével, naponta 7—16 óra között a Papírfeldolgozok Ktsz. Budapest, VIl. Dohány u. 57. Munkaügyi osztályán. fővárosi KERAVILL VALLALAT, Budapest, V., Arany J. u. 10. FELVESZ: BOLTI és RAKTAK] MUNKÁRA ANYAG­ÁRU­MOZGATóKAT, gyakorlott GYORS­GÉPÍRÓKAT. A Távközlési Kutató Intézet (Bp. II., Gá­bor Áron u. 65.) fel­vételre keres: elektro­műszerészeket, finom- mechanikai műszeré­szeket, vegyésztechni­kusokat, elektrotechni­kusokat, közgazdasági technikusokat, elektro­mos szerkesztésben jár­tas szerkesztőket, — részlet szerkesztőket, műszaki rajzolókat, — esztergályosokat, maró­sokat, lemezlakatoso­kat, könyvkötőt, fény­képészt, asztalost, vil­lanyszerelőket, gyors- és gépírónőket, segéd- és betanított munká­sokat (férfi), takarí­tónőket, — »Rominor« gépkezelő szakmunká­sokat. Jelentkezés az intézet személyzeti osz­tályán. ÁPRILIS 4. GÉPGYÁR FELVESZ budapesti és vidéki szerelés! munkahelyekre erőművek szerelésére LAKATOS, CSŐSZERELŐ, HEGESZTŐ, ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ szakmunt.ásoka t, BETANÍTOTT MUNKASOKAT, segéd­munkásokat. Jelentkezés: levélben vagy személyesen, Budapest, XI., Budafoki út 70. Szerelési Gyáregység, III. em. 301. Ruhaiparban gyakor­lott szabászati techni­kust, továbbá gyakor­lott méteráru be vizs­gálót sürgősen felve­szünk. Konfekció Szö­vetkezet, Bp. XIII., Lehel út 14. HüSESi Vásárolok! Meg lesz elégedve. Hagyatékot, régi és típus bútoro­kat, kombináltad re- kamiékat, szőnyeget, könyveket. 336—966. Ä fi?' t 43:888 Eladó vadonatúj — »Ukrajna« márkájú zongora olcsón,. Érdekl. lehet: XII. kér., Kis Áron u. 14. Szentkó Lajosáé. Ágytoliakért, ruhane­műkért, hagyatékért, szőnyegekért, dísztár­gyakért készpénzzel megyek. 495—709. Készpénzért vásárolunk ruhaneműt, ágytoliad hagyatékot, bútort, -• Azonnal kimegyünk. — 131—553. ■KQSBMP1 Eladó Skoda S 100 gépkocsi 0 kilométer, rel. -»Azonnal L». 8677« jelig, a kiadóba. Intézmények, vállalatok üzemek figyelem! író­gépek mindennemű ja­vítását, felújítását rö­vid határidőre vállal­juk. Irodagép technikai Vállalat. Bp.. V., Bécsi 11. 8—10. Tel.: 182— 980. Kiadnám 2 szoba össz­komfortos, telefonos, belterületi öröklakáso­mat. * Leveleket —- »IBUSZ-on át 116956« jelig, a Felszabadulás téri hirdetőbe. Beköltözhetően 1 szo­ba komf. háa Rákos­palotán, 12-esnél el­adó. Udvarban mű­helynek alkalmas szo­ba. Érdekl.: Bartók B. u. 38-ban, 5ő-ösnél. Eladó Pesterzsébet va^ rosközpontban 2 szo­bás, loggiás, gázfűté­ses, IV. emeleti, (lift lines) szövetkezeti la­tás kp. + OTP. Ar- íjánlatokat »Májusi »költözés 116389« jel- g. a Felszabadulás éri hirdetőbe. Állandó, főfoglalkozá­sú portásokat azonna­li belépéssel felve­szünk. Bőripari Ku­tató Intézet, IV., Pak­si József u. 43. 293— 855/142. Szerszám- és Gép­elem Gyárak Buda­pesti Forgácsoló Szerszámgyára Budapest, XIII., Reitter Ferenc u. 132. FELVÉTELRE KERES esztergályoa, edző, íép!ak»t(W, marós, csőszerelő szakmunkásokat, alacsony nyomású marabu kazánhoz fűtőket, férfi és női betanított munkásokat, valamint segédmunkásokat és iroda- takarítónőkét, női portásokat, fiatalkorú lányokat 6 órás munkakörbe. 16. évüket betöltött fiúkat és lányokat vasipari szakmára (esztergályos, köszö­rűs, marós) betaní­tunk. 4 éves szakmai gya­korlat után szak­munkásvizsgát te­hetnek, de addig is teljesítmény száza­lék után kapják a bérüket. FllÍMH jAtRAVIu\ BSISHI&HE SR Ha reggel fél 9-ig BEADJA, este fél 6-ra ELKÉSZÍTVE HAZAVIHETI VEGYTISZTiiaSÁT EXPRESS ZFELÁRRAL i kijelölt 47 fióküzletben Vagy-Budapest területén RUHATISZTÍTÓ SZÖVETKEZET

Next

/
Thumbnails
Contents