Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-09-16 / 23. szám

— Obriftlieut. Gr, Keglevitset, egy Svadron Uhlánus- Volontérokkal JSeer Pelt felé , a’ merre t. i. kellett íz állítódni Achelbb\ a’ rablott eleségnek. Gróf Keglevits a’ Keer- Pelt\ mélly útban kapta, ’s el is foglalta a’frantzia tránsportot ( fzállítranyt), melly állott: 60 parafzt fzek erekből, a’ mellyeket magok raktak-meg a’ Frantziák eleséggel; és négy 8, 8 lovas tár - fzekerekbol, a’ mellyek ßlaejtrichtht fzándékoztak vinni eleséget, de a’ Frantziák által el-fcgattattak. A’ melly Fr.Vadáfzok vedelmüi rendelődtek ezen transport mellé, úgy el - fzaladtak, hogy a’mélly úton nem érhették Őket utói Ukiánussaink. — A\fildcjirichtb& való 4 tábori fzekerek, viíTza-adódtak az odavaló Kommendánsnák; a’ mi eleség pedig az el-veit 60 parafzt fzekereken találtatott: ki-ofztatta azt Gener f'Vérnék, Vitézeink között, az Erárhun’ javára. Valenciennes Várában vóltt Őrizetünk felöl azt írták Hervéből, és Aquisgránumból Sept. első napján , bogy heted nappal annakelőtte felelt légyen az, a’Frantziak- nak első fel-kívánásokra. Feleletjének e’ volt a summája: hogy ha tábori ágyúival, 9s más bagázsiájával eggyiitt , bantódás nélkül eggyesítheti magát Ármádiánkkal: úgy kéfz lelfz oda hagyni i alenciennesl.— Al eg-fon tolván a’ Frantziák, hogy vajmi nagy vefzteségjekbe kerülne nekiek, ha erővel kellene meg-venni Valtncicnnesx^ / {

Next

/
Thumbnails
Contents