Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-09-16 / 23. szám

úgymint a’ mellybe sok ostrom - ágyúk fzorúltak : reá állottak említett kívánságára Őrizetünknek. Ennek, a’ Sereghez lett érkezéséről, officialis tudósítás is érkezett immár Bétsbe. CondrÄ Őrizetünk ízintolly fzerentsés volt, mint a’ V^alenciennesx. Valamint t. i* ez, Auguft. 26-dikán: úgy amaz is Auguít. 29-dikéu fzabad ebjövetelt nyert minden katonai tisztességgel. — ValencienneshtWy. Cameller Generális vala réfzünkröl a’Kom- mendátis. * Hollandiának fo Városából Hágából\ Septemb. első napján. — „ Bergenopzoom, és Boisleduc (Herzogenbujch) erős Váro­saink között, nagy erővel nyomultak bel* íyebb földünkre a’ Frantziák, ’s Auguftus- nak 26-dikán minden Elöl - vigyázóinkat meg - támadták. 28-dik Auguftusban fel- kívántak Brédát, mellyre nézve, ebfzállí- tódott ezen Városból Seregeinknek fa* kvártéllyá , és a’ Hadi Komrriiffzáriátus. —. Helytartó-Hertzegünk is, a’ ki éppen Bre- dában volt akkor, egéfz Háza - népével eggyütt; viffza-tért onnan, ide Hágába.“ „ A’ Kclufel (Sluisl ) Őrizet, melly- böl mintegy két ezer Ember maradt vala még meg életben, minékutánna 22 napi tüzes ostromot vitézül ki - állott volna: kénteleníttetett végre által-adni magát, és a’ belől egéffzen el-pufztültt Várat, 26-dik Auguliusban az Ellenségnek.Jí ' A a <t

Next

/
Thumbnails
Contents