Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-09-16 / 23. szám

3$4 'tKßsemmmmm Ikredéből, Auguftúsnak 31-dikén. —- „Valamennyi házak valának Városunk’ kapui előtt: mind el-egették azokat tegnap a’Magunkéi; a’kÖrnyékbéii malmokat fel- vettették puskaporral, ’szakosaink közzül sok főbb és alsóbb fzeméllyek magok is segítették azon köveknek fel - íz ed és ét, mellyekkel ki voltak rakva ú tíz kink. — Őrizetünknek eroasítésére , négy Regemen­tek jötték még ide tegnapi napon. — Az Hnglusokbóí , Hal húsokból, Hannoverá- nnsokból, és Hollandusokból eggyesülit Serég bellyebb vonta magát,’s Gertruiden- és Herzogen brJohnak környékjein telepedett - meg. “ A’ Hollandiai Helytartó Hertzeg’ első fzülött Fia — a ki Vezérje a’ Hollanders Seregnek -- minekulárma meg^erőssítette a’ Brédai Őrizetet, és Sieenberg ’s IVilicra­jtaüt Városokat is meg - rakta Őrizettel: maga Gertruidtnberg, és Hajién között telepedetkmeg Népével. Londonból, Auguftusnak 26 dikán. — „Ismét helyre állott Városunkban a’kívántt tsendesség. — Nagy hajós Seregünknek nyóllz első nagyságú hajói ki indultak a’ Portsmouth ki-kötő helyből, Gardner Ur’ vezérlése alatt, 21-dik Auguífusbaii, St Helena - Szigetetskénk felé. Ezen $zige- tetske, egg-y az úgy-nevez'eit Sci'lly Islands ( frantziáúl: Sorlingues ; németül: Sorlin- gifehe írjein) 143 kis Szigetek közzül, X V

Next

/
Thumbnails
Contents