Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-09-16 / 23. szám

melljek Cornwal Tartományunktól 25 mérttfoldnyire feküfznek a’ tengeren , An­glia , Hibernia , és FrantziaQdLzhgközött. Említett Oíztáilyát nagy hajós Seregünknek, követte a’több réfz is 22-dik Augufíusban, magának Hőivé Admirálisnak kormányo- zása alatt. Annyival fziikségesebb, hogy ezen hajós Sereg a’ Kanálison (Anglia, és Fran. Orfzág között lévő fzoros tengeren) járjon fel ’s alá: mivel a’ Frantziák nem tsak előbbeni saját ki - kötő helyeikben, hanem még az Oßendaiban is tefznek olly forma kéfzületeket nagy erőben, mellyék­nél fogva bé - ronthassanak a’ tengerről, Orfzágunkba. — Howe Admirálisunk’ fő­vezérlése alatt , a’ kisded hadi hajókon kívül, 36 első, és 15 közép - nagyságúak vagynalr, azokkal eggyiitt, mellyekct a’ ‘Portugailiai Udvar küldött segíttségül.<( Londonból, Augultusnak 29-dikén.—* „Az itt lévő Tengeri Kormányfzék, bizo­nyos, és meg - határozott tudósítást vett már rólla: hogy 4-dik Auguftustól fogva, 172 rélzferént középfzerü hadi, méffzerént pedig fzállító-hajók gyülekeztek a’ Bulogne\> Calais], és Dunkerque] ki-kötő helyekből, az O/íendei ki-kötő helybe, olly véggel: hogy onnan meg - indulván Anglia felé, fegyveres Képet fzáílíttsanak - ki ennek partjaira. “ Spanyol- Orfzágbólt. Auguíl. 12-dikén. „ Hogy az Ellenségnek Orfzágunkba való $6$

Next

/
Thumbnails
Contents