Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-09-16 / 23. szám

V beilyebb - nyomulása meg * gátoltathassék : fegyrer fogásra buzdította Első Minifterünk egéfz Nemzetünket. Fel hozta indító pél­dául , a’ hajdani Spanyolok’ vitézségét; bíztatásül pedig az Isteni Felség’ segedelmét, úgymint a’ kinek ügyéért is foly a’ hada­kozás. ígérte, hogy maga a’Király fogná vezetni a’maga fegyveres Népét, és nem vet ő Felsége újj adót az Orfzágra; hanem a’ mennyire tsak lehettséges , tulajdon udvari költségeit kezdi lejjebb fzállítani. “ A’ Frantzia-Qvtzhgi Rojaliftákról írtuk vala a’ mültt postán , hogy közzülök egy Tifzt ment légyen Londonba. Ezen Tifztnek neve : Marquis de Tintignac. Auguft. 22- dikén érkezett Londonba. Befzélli, hogy a’ Rojalifta-Sereg meg támadta ’s verte a’ Republikánusokat CholetotX , el - nyerte tői 1 ök az ágyúikat is; hanem ugyan ezen alkalmatossággal el-vefztette derék Vezérjét Roche-Jaquelint, kinek halálán mód nélkül neki keseredvén , fzörnyu méfzárlást vitt véghe a’ Republikánusok között. — A’ Párisi Újságok is kezdenek most megént írni a’ Rojaliftákról, Choitans nevezet alatt. Eggyik Tudósítás, Auguft. 14-dikén költ, Lorouoc nevezeti! helyből, melly, négy óránnyi földre esik Nantes (NannetumJ Városától. Summája ez: „Tiz vagy 12 fzáz Rojaliflák ellen, sok ideig oltalmazták magokat harmintz főből állott Republiká­nusok, Auguftusnak 12-dik napján estve. v*

Next

/
Thumbnails
Contents