Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-09-16 / 23. szám

3S7 LorouxíoX két óránnyira fekvő Clement nerü nelyben; de kéntelenek voltak vég­tére ugyan tsak el-vonni magokat. Három Ember esett el közzúlok , kettő sebet kapott, hét pedig el tunt. A’ Clementi Templomot fel gyújtották ezentúl k’ Roja- liiták, de nem múlattak tovább benn a* helyben eggy óránál; minekokáért az oda későbbeteken érkezett Republikánusok nem tehettek már egyebet, hanem tsak lövöl­döztek valami fél óráig a’ Rojaliílák után.‘ö A’ másik Tudósítás, 21-dik Auguftusban költ, Kis - Britanniának Dinan nevii Városából , ’s következendő történetet foglalt magában: „ A’mint jött volna az frodonarti erdőkből egy Chouan (Köjál.) Sereg ofztály : öfzve - találkoztak vélie a’ Mieink (a’ Republikánusok), ’s viadal követte az öfzve-találkozást Sok Chouanok. estenek - el, kiknek fzámok közzúl való volt egy Vezérjek is. Ennek testén sok drágaságok, és hafzonvehető levelek talál* taiuk. Viífza- verettettek a’ Chouanok, Chapelle * Chaujfée felől. Fogtunk is el nemeilyeket közzúlok , a’ kik , haladék nélkül meg fognak lövöldöztetni. —~ Mi, húíz Embert vcfztettünk.“ Magyar O rfz á g. Galgótzról C Ny it r a - VármegyéiéiJ3 Septernb 8 dik napján. — „ Meg az Urak’ hírmondójában nem olvastam az általam ftné közlendő dulgoka*, a£ Qrízágunkf?«

Next

/
Thumbnails
Contents