Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-09-16 / 23. szám

le - fzállított Frantzia Fogljokról. Már jó ideje, hogy ő Felségének kegyes gondos­kodásából, hat ki-k6lfözött Frantzia Papok kuldeííehek a’ Nagyfzombati Papi Házba, a hol minekután na meg-visgáltattak vólna, el-kűldődtek onnan, a’ Fran. Foglyoknak Lelki - Attyaikká,, Posonyba, Pcftre , az Aradi, Kfzéki, Gradiskai Erősségekbe, és az ide közel fekvő Leopoldváraba, a’ hol t. i. mindenütt Fran. Rabok tartatnak. Ezen 6 Lelki Atyáknak tartását, Battyáni Kardinális ö Eminentziája vette magára. Egynek egynek 240 forintja, fél mázsa gyertyája, és hat öl fája jár efztendőnként. Az Aradon vóltt Lelki Atya, mintegy 3 hetekkel ez előtt meg-halálozott. A’Rev©- lutzió előtt, Fétis’ belső Városában volt Plébános. A’ Leopoldvári Lelki Atya pedig a Toulom Megyéből való. Világi ruhába öltözött, hogjr meg ne esmerjék , úgy fzökött-ki Fran. örfzágból. Befzélli, hogy tsak az Orfzág’ fzélén esmerte-meg egy Erantzia Katona, hogy Pap vólna. Éppen a’ Rajnán álló hid’ végén volt már akkor, árudon a’Katona utánna kiált: per omnia fccala feculorum* Ez pedig ámennel felelt néki , 's kapván a’ kalapja mellett vóltt kokárdát, melíyet bátorság’ kedvéért viselt addig, hídról a’ vízbe le* vetette. — Eefzéiii, hogy a’ többi Lelki Atyák semmire se mehetnek a’Fr antziákkal, kik se gyónni, se misét halgatni nem akarnak, Gradiská-

Next

/
Thumbnails
Contents