Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-09-16 / 23. szám

ban ezer hét fzázan vágynak, ’s azok között tsak egy tette-mcg a’ hiuvéti gyónást. O, úgymond , leg-fzerentsésebb közttök: mert már két fzázat meg-térített a7 Leopoldváriak közzül, azért kiváltképpen, mivel azok közit nini« egyTifzt is. Most fsak 400-án vágynak Leopoldvárában, mivel a’ télen sokan el­haltak közzülök. Tsak Januáriusban magá­ban három fzázan hóltak-meg, úgy hogy már meg vélt tiltva a’ Várba menni. A’ Kommendáns őket tánízra, ’s egyéb moz­gásokra kénfzeríti, egésségek’ fenn tartására nézve. Fából kardokat tsináltak magoknak, azokkal gyakorolják magokat, ’s egyfzers- mind múlatják is. “ Debretzenb'ől, Augußus’ 16-dikán. — a, Minthogy kevés fzéna, és fzalma lett, a’ nyári nagy fzárazság miatt : ez okon, olly óltsó a’ fzarvas marha , hogy egy borjas tehenet, mejlynek tsak tavaly is 40, 50 forint vólt az árra, meg lehet mo»t öt, itat forinton venni. A’tavalyi ötven, ’* hatvan forintos lovat hufzon, harmintzon. Az árpa’ és tengeri’ drágasága miatt, a’ tavalyi 10, 12 forintos sertés tiz tizenkét márjáson megyen. A’ melly Gazdáknak sok fzénájok és fzalmájok maradt-meg a’ máltt gyenge télen, most azok fzerentsések; mert ha húfz lovat, vagy búik fzarvas marhát ki-teleltetnek: felét nekik adják a’ íeleltetésért. Már a’ icg - jobb legelő­369

Next

/
Thumbnails
Contents