Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-09-16 / 23. szám

37» 3 "köblöt kaphattak; ollyak is, a1 kik tsak egy ízemet sem, sőt sok helyett még tsak le-kaízállni se lehetett, hogy azt marháik’ táplálására fordíthatták volna. Az illyenek okozták ofztán, hogy már is a’ termésnek, ezen mostani LŐrintzi Vásárunk’ alkalma­tosságával, az árra e’fzerént volt, úgy­mint: egy köböl tifzta búza 18, 19, 2a márjás; a’kétfzeres 16, 17; az árpa 12, 13, 14; a’ zab 12, 13; a’ tsupa rozs 12, 13 , 14. Még a’ dinnye is beíses most. A’ leg-közelebb múltt efztendöben, két V három márjáson fzáz fzép dinnyét lehetett venni; most három négy forinton, noha tsak annyik, mint eggy egy jó almák.“ Esztergomból, Sept. 10-dikén. „Ki­rályi Biztoséi hozzánk küldődétt Tok. Hu- yzarJósef Királyi Tanátsos Úrnak Városunk­hoz mondott sikeres Befzédjét meg küldöt­tem a’ múltt poftán. Most azt irom meg egy két fzóval : minérnű hafznos, és állan­dó tsendeíléget ígérő Intézeteket teve nál- lunk ezen derékúr: — A’Tanáts, ésPal- gárság között, ez előtt 2 ^ efztendőkkel tá­madott, és idő közben, mind inkább inkább meg .gyökeresedett viíTzálkodásokat ki­gyomlálta; a’Város’gazdaságát, melly meg hanyatlott vala, némelly Tifztviselőknek gyengesége miatt, jó lábra állította; azon nehézségeknek, mellyek, 1789-dikben tör­téntének , midőn t. i. az egéflz Belső , és Külső Tanáts, el-esett yala hivatalaitól tsei}­.........i­— ^ - —

Next

/
Thumbnails
Contents