Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-09-16 / 23. szám

desen végét vetette; Rejzel Jeremiás, és Fáik Bálint Uf^imékat, ö Felségétől ki iiyertt kegyelemnek levele mellett, az ege fiz Polgárság meg eggyezésével újra fel vette Tanátsbéli izeméliyeknek ; a’ Belső Tanár tsot, melly, az említett efztendőtől fogva, tsak hat Tagokból állott vala , liz Tagok­ra fzaporitottta; tavalyi Bíró Pauer Ádárn Nótárius Zavody István, és Fiskális Vörös Mihály Uraimékat, ditséretescu viseltt hi­vatalsaikban meg - erőssítette ; és Hersich János, Pudeko Josef, ’s Kováts János, Tan.usbéli Uraimékon kívül, újj Tanátsbé- Jieknek válalztatta közönséges voksolás által, ßJizsik Ferentz, Lauber Gáspár, ;s Görög hiten lévő Jaksich Pál Uraimékat.“ B é t s. Ns Fölna-Vkr megy ének Első Alispán­ját, Tek. Jefztnfzki Urat, mind egyéb tárgyakban, mind különösen az új Katonák’ ki-állításában fzerzett érdemeiért is, Királyi Tanátsossággal ajándékozta - meg Felséges Urunk. Vitézi érdemeiről igen esmeretes Hazánkfiát, F. M. L, Fábrit, kénfzsrítette el-hagyni a’ Márs’mezejét,’s nyugodalomra lépni, teste’ alkotvánnyának meg-romlása. Hertzcg Koburg, húfz ezer forint fizetést fog fzedni pihenő efztendeibcn. Außt iában , Magyar , ’s Marva- Orfzág’ízélei felé, Septernbernek ro-dikén kezdettek fzüretelni: mivel a’sok eső miatt rothadni kezdettek a’ ízőllők. 372 /

Next

/
Thumbnails
Contents