Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-09-16 / 23. szám

373 Fr ant zi a Orfzág. Hogy Robespierre sebes fővel vitetett légyen gilijotínra, azt meg-írtu-k ; de nem írUattuk-meg akkor valóságos okát a’ feje sebjének. — Most így ír ezen és más sógoros tárgyakról , egy Párisi hiteles Tudósítás: „ A’ kér Robespierre, St, Jufi, Couthon , Leb as, és még némelly Meg­hittjeik, a’ Városháza’ nagy Palotájának egy fzomfzéd kamarájába vették magokat Július’ 27-dik estvéjén, a’honnan jól lát-, halták magok is , az ö Követőiknek , ’s Védelmezőiknek, a’ más Felekezet által lett meg-gyözettetését. Azonban bé-ugrik közzéjek egy Barátjok azzal a’hírrel, hogy mindjárt fegy veres Emberek fognak érkezni cl-fogásokra. Ezen jelentésre elő-ránt egy piíztoíyt Robespierre , ’s homloka felé fordítván azt, így fzólla a’ véle-Jévökhöz: „ Engem’ nem fognak gilljottnozni, hanem tsak a’hóltt testemet.“ Lebas egy nagy kést veit-elől, ’s midőn látta volna be­toppanni a’Katonákat: úgy ütötte a’ kést a’maga mallyébe, hogy tüstént a Robes­pierre' l'xbnihoz esett, 3s ezek voltak végső fzavait ,,Robespíerrnek baráttságára, méltó fővel halok-meg. “ Elébb nyomultak két Katonák abban a’ fzempillantásban, hogy meg-fogják Robespicrrt. Ez el-mosolyocí- ván magát, így fzólla azokhoz : „Szabadott éltem: égy is halok meg“ 's azzal pifztolyát a’ fzájába sütötte magának. Couthon, y

Next

/
Thumbnails
Contents