Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-09-16 / 23. szám

Neveik, köveikezendöle: Billaud Varennes, CoLLot d Herbois, Bat reve, f 'adirr, / e«/- land, Amar , és David. “ — Bourdon de V Oife kívánta, hogy álljon reá a7 Gyűlés, Lecointre kérésére. „ Szükséges , úgy­mond, hogy meg-ditsérje a’ Nzti Gjüiés Lecointret, ha fundamentomosok lefznek az általa fel-tejéndő vádak; ha ellenben, hamissak lennének azok : úgy fzükség, hogy magára lzállyon ö reá az a' büntetés, npellyet a’ ( meg - nevezett) hét Tagok’ fejeikre akar vonni. “ —■ Meg - eggyezett benne a’ Gyűlés, hogy el-mohdhassa más nap Lecointre, a’ mit akar. — A' Basileai Újságnak utolsó Darabja , egy Párisi Le­velet — Sept, első napján kőlttet — közöl, v meily azt írja Barrerröl, és a’véle eggyiitt vádolódott más hat Nztgyülési bagókról: hogy azok, Dávidon kívül bunteleneknek ítéltettek.— A’ Hanaiti, és Regens burgi Újsá­gok, ellenkező ertelmü magános levelekről emlékeznek. Még Auguftus’ ?8 dikán se fziint vala meg a’ Nti Gyűlés hánykódnj, a7 Revolut. Igazgatás eránt. JíV. Lajos Király’ idejében, Dupré nevű Kiiimikus, újra fél - találta az úgy­nevezett görög tüzet, mellyet el nem ólt a’ víz; de eggy illy rettenetes efzközt nem vett - fel akkor a’ Frantzia Udvar , hadi eízközül: most egy Co/le nevű Charles- toivm Proféit. Prédikátor ég keményebb termefzetü tüzet projektáit, mellynek meg- visgálásat, a7 Hadra, és Közjóra ügyelő

Next

/
Thumbnails
Contents