Magyar Hírmondó 6. (1794. július-december, 1-53. szám)

1794-09-16 / 23. szám

Deputátzióknak adta-által a’ Nti Gyűlés, .Auguílus’ 27-dikén; hogy meg-tudhassa: lehet-é hafzonra fordítani Cofie tüzet, az Emberiségnek meg-sértése nélkül. Teiegráfnak (Telegraphe) nevezték- el.a’ Frantziak Chappe’ találmánnyát, mely- jyet a’ múítt efztendőben hagyott helyben a’Gyűlés, és efztendöt - által oliy karba helyhéztettetett, hogy annál fogva, egy­néhány fertály órák alatt tudósítást vehet a’ fzélekrÖl, még pedig ügy, hogy senki egyéb meg nem tudhatja azoknak fogla­latját, a’ közöltetés közben. '—• Négy, öt roérttföldnyi raefízeségre vágynak egymás­tól a’ mskhinák (efzközök), mellyek által megy végbe a’ közöltetés, és ezt tsak az igen igen roffz idő nehezítheti. Lengyel - Orfzégöól érkezett, ‘3 a7 mültt postán közlött tudósí­tásaink közzűl, azok voltak .igazak, a’ meíiyek,' Varsó alól Isit «1 - msneleiekst írtak a’ Prufízusoknak. Az el - mensíei, Sept. 5-dikén leit Déli-Prujfzia felé-, a’ hol egéífzen helyre kívánta állítani ő PruíTziai Felsége a7 tscndességet, mellyet most már másodízor kezdtek vala meg - háborítani némellyék. —:--------­K ray, és Dévay Genérálissaink me^- visgálván 3 i-dik Augufiusban Büfén, cs Tongern közét, ügy találták, hogy húfz ezerig való Népe fekfzik ott az Ellenségnek, rneily Nép, réfízerént Frantzia-Qrfzágnak belsőbb réfzeiből való, réüzerént Lüttldi lájján fzedődött.

Next

/
Thumbnails
Contents