Magyar Hírmondó 18. (1800. július-december, 1-53. szám)

1800-09-16 / 23. szám

Stani kornyülállások tartanak, és mint fzabaá akaratból fzoígáló Katonákkal úgy fognak vé­lek bánni. 2.) A’ ki tulajdon maga verbuá. lása által, egéfz Kompániát gyűjt Öfzve, méí- tózlatik Ő Fels, azon Kompánia Hadnagygyává tenni. 3.) Minden Tifzt, a’ mi Karaktere ezen seregnél léfzen, a’ bad vége után is meg-fogja azt tartani, valamint az Uniformist is. 4.) A’ Tanú­tok, kik főképpen meg bívattatnak ezen seregbe, a’ magok Stipendiumát, katonai fzolgálattyok- ban is meg fogják tartani. 5.) Ö Fels, tulajdon hathatós parantsolatjából, minden ezen seregnél lévő Tifztek, minden Katonai Tzímereknek mint a’ Koz katonák a’ katonai érdem pénzeknek nye­résére méltóknak ítéltettnek. Német Birodalom. Némely Münchenből jött közönséges Leve­lek fzerént, a’fegyvernyugvás fel bontódása ólía, ha az ember egy vagy két öfzvébb vonulását a’ seregeknek ki vefzi; a’ F. sereg állása Német Or- fzágban mind tsak az. A’ Frantziák serege 4 főbb Ofztályokra vagyon fel ofztva. 1.) mintegy Tartalék sereg, mellyet Gen. Lieut. St. Susanne kommandíroz, ezen fő Ofztály , négy kissebb Ofztályokból áll, ntellyek közzúl az elsőnek Generális Klein alatt Fő-quártéllya Schultern , Breisgauban , Ortenau- ban , és a’Straízburgi Püspökségben van fzéilyel tsfzolva; 2 óiknak Gén. Delaborde alatt, a’ Pa- látinátusban, és Spírában Fő-quártéllya Bruch­sal- a’ dáknak Geu. Souham alatt, Frankfurt |5«

Next

/
Thumbnails
Contents