Magyar Hírmondó 18. (1800. július-december, 1-53. szám)

1800-09-16 / 23. szám

is a5 Spessárt között, F3-quártéllya Offenbach ; a’ 4 diknek Gen. Colaud alatt, a’ Mogwntziai, és Würzburgi Tartományokban FŐ-quártéltya Hai­bach. II-dik fö Ofztály a’ Sereg’ bal fzárnya, mellyet Gen. Lieut. Grenier kommandiroz, mely 3 kissebb Ofztályokból áll, az elsőnek Gén. Rw chepense alatt, a’ Wiirtembergi Hertzegségben , fö quárt. Stuttgard; a’ 2 diknak Gén. Rey alatt, fö-quárt. Neuburg; 3-diknak Gen. Legrand aUtty fö quárt. Straubing. Ill-dik Fö Ofztály a’ jobb fzárnya, mellyet Gen. Lieut. Lecourb^ komman-- díroz , Graubündtent, Vorarlberget, és Felső Swéwiát tartja meg-fzálva, ás 3 kissebb Ofztá- lyokra van fel-ofztva, az Elsőnek Gén. Mon- trichard alatt fö-quárt. Burgau, a’ 3 diknak Gén. Gudin alatt, fŐ-quárt. Memmingen, és a’^-dik- nak Gén. Molitor alatt fö-quárt. Liudau. IV. A’ Hadi Sereg Közép-pontját pedig maga vezérli FÖ Generális Moreau, melly két Ofztályokból áll, az egygyiknek Gen. Ledere alatt, fŐ-quárt. Landshut, a’ másiknak Gea. Decaen alait, fő quárt. München. Olafz OrTzág. A’ Rómából jött officziális Tudósítások fze* rént, a’ Frantzia Papoktól meg kívánt hitek’ le tétele dolgában, mind a’ Frantzia Orfzágból ki­költözött, mind pedig a’Belga Püspökök, sokféle előadásokat terjefztettek Pápa Ó Szentségének elébe, mellvek réfzfzerént páriát fogiák, rél'z- fzerént pedig ellene vannak azon Papok kitek Ir- eótele módjának: d® mini ez ideig is még, Ő

Next

/
Thumbnails
Contents