Magyar Hírmondó 18. (1800. július-december, 1-53. szám)

1800-09-16 / 23. szám

Aug. 22 dikén Dánus Kommandáns Lutker az Anglus Admirális hajóján evett, és mind mene­tele mind el jövetelekor 9 ágyú lövésekkel kö- fzÖntetett; és ügy látfzifc, hogy az Anglusok- r\ak minden eddig mutatott kéfzületeik semmi el­lenségeskedésre nem , hanem tsak a’ magok keres­kedésének bátorságba való hclyheztetésére tzéloz- nak , a’ minthogy Aug. 21 dik és 22-dik napjain 154 Anglus Kereskedő-hajók mentek a’ Sundi fzorosson kerefztűl, hanem a’ bizonytalanságban lévőség miatt, az Éfeaki Státusok’ hajókázá^a nagyon fzenved. Lord Whitworth, kit is az Anglus Udvar küldött vala az Ángiusok ésDánusok között esett egyenetlensegeknek el igazítására, feleletet és végső válafzt kívánt; hanem még a’ Pétersburgba küldött Követségek mind ez ideig is meg nem ér­keztek. A’ mi Udvarunk meg-határozta magát aT maga jussának telyes tehetsége fzeréat leéndő vé- delmezésére. A’ mely Kurír Pétersburgba vizen küldette* tett vala, már vifzfza érkezett, hanem még azon Udvar’ meg-határozása közönségessé nem téte­tett. A’ Dánus HajÓ3-Séreg az Aug. 26-dikán költ officiális Tudósítások fzerént 18 Líneai hajókból áll, mellyek közzül némellyiken 8°? másokon 74;. ’s a’ többi« 64 ágyúk állanak, ezeken kirül van­nak a’ Krétátok. ^z Anglus Hajós-Sereg hajói azomban még mind isak Koppenhága és Helsinger Városok kö­zött állanak vasmatakákon, az úgy nevezett Sund Tengerfzorossban.

Next

/
Thumbnails
Contents