Magyar Hírmondó 18. (1800. július-december, 1-53. szám)

1800-09-16 / 23. szám

Azon vitéz maga viseletivel, fhelly fzeréaí .Túl. 26-dikáu mind a’ Fregátot, mind az annak; oltalma alatt erezett 6 terhes hajókat vitézül őltalmazta az Ötét meg-támadott Angfusok eK len, Dánus Kapitány Krabbé, mind a’ maga tu­lajdon fzeméllye eránt, mind az egéfz tengeri erő eránt, nagy tiízteletet öntött a’ népbe, és hogy a’ Katonaság a' tengerre mind kiszállhas­son , az ide való Polgárság arra ajánlotta magát, hogy a’ Várban tulajdon maga feg vigyázaton állani, és már ma valósággal egynéhány vigyá­zaton Polgárok állottának. Az ide való Kalmárok is ezer főből álló Szabad-sereg fél állítására meg kívántato summának írták magokat alá; hogyha a’ dolog annyira találna menni. , Koppenhágából Aug. ^odikán: — »»Az Anglus, és a’ mi Udvarunk között esett ked­vetlenség, már Izép módon el igazítódott. A’ két Nemzetnek egymással lett fzép meg-egygy£> zé6ek’ pontjait Dánus Státus-Titóknok Gróf Bern- storff, és az Ánglusok’ réfzérőí Lord Whith- worth meg is erősítették alól-írásaikkal Aug. 29 dikén. A’ meg egygyezés’ pontyai ezek: í.) Nli a7 mi el fogott Fregátunkat, és a’ vele volt 6 hajóinkat vifzfza kapjuk, még pedig a’ ben- nek esett romladozásokat az Ánglusok fogják meg-tsinálíatni. 2.] Azon kérdésnek el igazítá­sa, ha vaíyon az Anglusoknak van e’ jussok a' hajókat rrieg-vi’sgálni: tsendesebb időre halafz* tódjk 3.) A7 mi Kereskedöhajóinkat nem fzabad fegyveres hajakkal kísértetni, sem a’ Közép-ten­geren se’azon kívül, ki vévén az Afrikai Teng«**

Next

/
Thumbnails
Contents