Magyar Hírmondó 18. (1800. július-december, 1-53. szám)

1800-09-16 / 23. szám

35« jRab'ókat:, és ha mik azólta a’ tengereken a1 Dánu-. sok és Angíusok közt tárténtek , el hallgatódnak, mintha soha se estek volna 4.) Ezen egygyezés pontyai 3 hét alatt ratiticáltatnak.-— A’ kár vifzfza pótlásáról, Hadi Tanáts tartásról, ’s a’ Kapi­tány Krabbé ellen tett elégtételről, és a’ miket az Angíusok eleinte kivántak , még tsak fzó sintsen ; mivel pedig a’ mi kereskedő hajóinkat többi hajók Hem kísérhetik : tehát azÁnglusok visitátziójának «Iája Iefznek vettettve, és ha valamelyik hajó pan a íz r a adna alkalmatosságot: azonnal Koppen­hágába keli rólla jelentést tenni. Nagy Britannia. Örömmel olvassuk, melly nagy kedvét ta­lálja a’ Londoni nép abban, hogy a’ Király ’Wejmiouthban , olly sok, ezen efztendőben ki- ■Állott kedvetlenségek után, magát igen frissen múlatja ’s újjílja az egymást fziintelen fel váltó meleg ’s hideg ferdók, lovaglás, sétálás, ko- tsizás , és hajókázás által. Generális Lake a’ Napkeleti Indiai Ha­jós-sereg’ FŐ Kommandánsává neveztetett. A’ Napnyhgoti Indiai Hajós-seregtől vifzfza jött Ad­mirális Parker (minthogy azon a’ réfzen leg több prédát nyertének) minden Anglus Admirálisok között leg több réfzt is kapott a’ nyert prédák. Toól, mert ezen két utolsó efztendőkben egygyik hónapot a’ másikba fzámlálván, minden hónapi­ra kapott 10 ezer font sterlinget.

Next

/
Thumbnails
Contents