Magyar Hírmondó 18. (1800. július-december, 1-53. szám)

1800-09-16 / 23. szám

Spanyol Orfzág. % > > ■ Anglus Admiral Bickerton, a5 ki az Anglii» sok Kádix előtt álló Sviftsure nevű líneai hajóját igazgatja, egy Július’ 22-dikén költ Levélben, a’ hadba nem elegyedett Hatalmasságok, az em­lített Városban múlató Konzulainak újra jelenti, hogy Kádix még bé fzorítva tartatik; és hogy tehát azok a’ hajók, a’ meilyek ebbe a’ Városba bé akarnak menni, vagy onnan ki akarnak jóni, azon Törvényeknek vannak alája vettetve, hogy a’ hadba nem elegyedett Hatalmasságok’ hajói, meilyek meg »intsenek terhelve , mioden akadály nélkül folytathatják útjokat, de minden Kácíixból kijövő hajók, a* Közép-tengeren lévő Ánglus Hajós sereg Fejétől nyert Pafzfzust tartoznak mi*, tatni. Frantzia Orfzág. A’ Frantzia Igazgató fzék, mind a"1 vizen mind a’ fzárazon fzolgáló seregek között, nagy változásokat tett. Az újj Tengeri Igazgatás fzerént, a’ Tengeren fzölgaló Tifztek, 8 Vice-Admirálisok­ból, xó Contra-Admirálisokból, 150 Hajós-Kapi­tányokból, igoFregát Kapitányokból, 400 Hajós Hadnagyokból, 600 Hajós Záfzíó tartókból, mind öfzve 1354 főből fognak álláni. Ezek el fognak két réfzre ofztatódni, úgymint í'zoígáíatban lévő, és fzolgálaton kívül lévő Tifztekre ; az elsőknek lajstromát, a’ Tengeri erőnek fzükségéhez képest, minden efztendőben a’ Fő Konsul fogja rneg-ha- tározni, a’ ízolgálatban nem lévő Tüzteknek íza-

Next

/
Thumbnails
Contents