Magyar Horgász, 1953 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1953. január-március / 1-3. szám

„A magyar dolgozók legjobb barátjának emlékét a magyar nép örökre szívébe zárja44 A Szovjetunió Testnevelési és Sportbizottsága Sporthorgász Szakosztálya elnökségének. Kedves Barátaink és Sporttársaink! . i ^távozott tőlünk Sztálin elvtárs, Lenin halhatatlan művének folytatója, a szovjet nép, az egész haladó emberiség bölcs vezére. Szíve nem dobog többé, de a mű, amelyet alkotott, örökké hirdeti nagyságát. Magyar népünk legjobb barátjának emlékét szívébe zárja. A magyar dolgozók, a magyar sportolói: -- s sorainkban a magyar sporthorgászok tízezrei — megfogadiák, hogy még odaadóbban, meg fegyelmezettebben dolgoznak, munkálkodnak ötéves tervünk megvalósításán, fokozzák harcukat a békéért. Fájdalmunkat erővé változtatjuk: szorosabbra zárjuk sorainkat és pártunk, Rákosi elvtársunk vezetésével — szivünkben a nagy Sztálin nevével, a felszabadító szovjet nép iránt érzett szeretet es igaz barátság érzésével — dolgozunk és harcolunk azért, hogy felépítsük a szocializmust hazánkban. Budapest, 1958. március 10. A Magyar Országos Horgász Szövetség elnöksége és miniszter! biztosa. A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents