Magyar Horgász, 1954 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1954. január-március / 1-3. szám

7 ^ /L// A RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSRŐL A magyar horgászok tábora 1953. december 20-án, vasárnap az egyetemi múzeumkörúti természettudományi előadótermében összeült rendkívüli közgyűlés felé irányította figyelmét. Lapunkból mindenki értesült arról, hogy közel másfél- éves felfüggesztés után szövetségünk visszanyerte önkormányzati jogát. A horgász- közösség nagy érdeklődéssel várta a rendkívüli közgyűlést és a szövetség további fejlesztésének terveit. A közgyűlésen az ország minden részéből 405 küldött és igen sok érdeklődő és vendég jelent meg. Az elnöki emelvényen a miniszteri biztos, a szövetség ügy* vezető titkára, a belügyminisztérium és a földművelésügyi minisztérium kiküldötte és a szövetség ügyésze foglalt helyet. Kőt. p/, \ f vili. evfoiVam; i-3. sz. 3' - 1054. I. NEGYEDÉV Kolosseus József miniszteri biztos üdvözölte a jelenlévőket és a rendkívüli közgyűlést meg­nyitotta. Hangsúlyozta, hogy a legszélesebb alapon hívták össze a rendkívüli közgyűlést s bár ő csak felettes hatóságának tartozik beszá­molni működéséről, mégis a horgász-parlament előtt tesz jelentést az%1952. szeptember 10. óta eltelt időszak munkájáról. Elmondotta, hogy miniszteri biztosi kiküldetésére azért került sor, mert Eerényi János, a szövetség ügyvezető titkára ellen különböző vádakat tartalmazó bejelentés történt, amelyet Básta akkori elnök a belügyminisztériumba továbbított. A szövet­ség akkori elnöke elfoglaltságára hivatkozva nem a szövetségen belül vizsgálta ki az ügyet, hanem kérte a belügyminisztériumtól a MOHÖSZ Önkormányzati jogának felfüggesztését. A be­jelentés után megindult vizsgálat megálla­pította : a vádak nem helytállóak és kohol- ." mányon alapulnak. A lefolytatott gazdasági- vizsgálat azt is megállapította, hogy a szövetség- vagyonát kifogástalanul kezelték. Á szövetség most ismét a kollektív vezetés ‘ útjára tér és az új vezetőségnek a többi között az is feladata lesz, hogy a rágalmazókat felelős­ségre vonja. Kolosseus József ezután részletesen beszá­molt miniszteri biztosi működéséről. Hang­súlyozta, igyekezett mindent megtenni a horgász­közösség érdekében. Berényi János ügyvezető titkár beszámoló­jában kiemelte, hogy az elmúlt másfél év a szövetség életében termékeny időszak volt. A halasítás elősegítésére felépült a MOHOSZ ráckevei halkeltető állomása. A négyszázezer forintnyi költséggel felépített halkeltető Európa egyik legmodernebb ilyen létesítmény^ Sziget­becsén ívató- és nyujtótavakat építettek. Kül­földi és hazai halgazdasági szakértők a hal­keltetőről és műszaki berendezésekről a legna­gyobb elismeréssel nyilatkoztak. A tihanyi horgásztanya szűkös volta szüksé­gessé tette kibővítését. A MOHOSZ építő- brigádja sikerrel végezte el ezt a feladatot. A régi, nyolc horgászt befogadó tanya mellett ma négyszobás, pmcézett, tihanyi terméskőből készült új épület áll a horgászok rendelkezésére. A két épület befogadóképessége harminc fő. A tanyához a közlekedést is megkönnyítették, egy motoros vontatási! harminc személyt szállító kompot építettek. Újabb tizenöt csónakkal bővült a csónakpark is. A miniszteri biztos működése alatt épült a 72 személyes Velence-tavi horgásztanva Agárdon. A tanyának villanyvilágítása van és és a tervek szerint továbbfejleszthető. Itt is újabb húsz csónakot állítottak be. A balatoni orvhaiászat leküzdésére és a horgászat ellenőrzésére egy motorkerékpáros ellenőrt állítottak be. A második ellenőr 1954-ben kezdi meg működését kenesei székhellyel, ahol új horgásztanyát is létesít a szövetség. A beszámoló felsorolta azokat az egyesüle­teket, amelyek tanya- és zsilipépítési munká­lataikhoz a szövetségtől anyagi segítséget kaptak. Ugyancsak nagy azoknak az egyesüle­teknek a száma, amelyeknek horgászversenyeik­hez különböző díjakat küldött a szövetség. A szövetség az egyesületek halasítási pró- grammját nagy összegekkel támogatta. Részben a ráckevei halkeltetö állomáson, részben a lilla­füredi pisztrángtenyésztő-telepen kikelt ivadé­kokat kaptak az egyesületek. A miniszteri biztos működése idején indultak meg az egyesületekben a téli szakmai és politikai előadássorozatok. A SZOT-tal és az OTSB-vel tárgyalások folynak, hogy a sportköri horgász szakosztályok az üzemi, vállalati sportszak­osztályokon belül pénzügyi támogatást kapjanak. Jelenleg a helyzet tisztázatlansága miatt az ilyen szakosztályoknál külön sportköri dijakat is fizettetnek és egyes helyeken ezt az összeget

Next

/
Thumbnails
Contents