Fittler Kamill szerk.: Magyar Iparművészet 7. évfolyam 1904

506*32 TARTALOMJEGYZÉK. Oldal Önálló czikkek. Czakó Elemér: A gyermekjátékokról 125 Czakó Elemér: Az iparművészeti múzeum japán sablonjai 225 Csányi Károly: Az iparművészeti múzeum legújabb szerzeményei 57 Dömötör István: Ruskin nálunk 24 Dömötör István: Lotz f 230 Dömötör István: Az iparművésznők 173 Gróh István: A sgrafittó díszítés 76 Györgyi Kálmán : Iparművészeti dilettan­tizmus 201 Horti Pál: A st.-louisi világkiállítás 249 H. Ö.: Az iparművészeti múzeum elő­adásai 92 Kriesch Aladár: A modern művészet apo­kalipszise 71, 130 Lyka Károly: A karácsonyi kiállítás 1 Lázár Béla dr.: Egy könyvről, mely mű­vészet (Koronghi l.ippich Elek költe­ményei 34 M. R. G.: Karácsonyi kiállítások 314 Meller Simon: Gliick Frigyes gyűjte­ménye 157 R. I.: Az országos magyar iparművészeti múzeum szövetkiállítása 105 Rozsnyai V. H. Kálmán: Újabb magyar ex-librisek 232 Szécsén Ferenc: A st.-louisi világkiállítás 89 St.-louisi kiállításunk 208 Tarczai György : A soóvári csipke 108 Undi S. Mariska: Kalotaszegi kályhacsem­pék és utcaajtók 215 Valami a st.-louisi kiállításról 175 X.: Az iparművészeti iskola pályázati munkái 187 Különfélék. Mihalik József kitüntetése 42 Gazdák az Iparművészetért 42 Művészi üzletberendezések 42 Zsolnay szobra Budapesten 42 Régi magyar csempék 42 Az üvegmozaik 42 Régi bútorok ... 43 Oldal Az iparművészeti múzeum nagy állami érme 96 Kitüntetett kiállítók 96 Maróthi R. Géza reliefjei .. 96 Régi ház Székelyudvarhelyt 96 Versenydíjak 96 Az iparművészeti iskola félévi pályázatai 96 Veit Stoss fafaragó művész 98 A magyar nyomdászok 98 Bacsa indítványa a képzőművészeti zsűri újjászervezéséről 98 A st.-louisi kiállításra küldött tárgyak 99 Iparfejlesztés 190 A lipótvárosi templom belső díszítése 193 Nők iparművészeti munkaterme 234 Walter Crane torinoi emlékkártyái 235 Múzeumi tárgyak megóvása 235 A darmstadti kiállítás. — Gyakorlati érzék az iparművészetben. — Képrestaurálás tanszéke. —Monumentális síremlékek ... 315 Pályázati ügyek. Képzőművészeti pályázat (képzőművészeti ösztöndíjra) 44 A kereskedelemügyi rnagy. kir. miniszter pályázata elemi iskolai teremre és gyer­mekjátékokra 99 A »Pesti Napló« szerkesztősége pályázata egy »A Magyar Festőművészet Albuma* czímű díszműnek bekötési táblájára 100 Eldőlt pályázatok (lámpásokra, butorvasa­lásokra) ... 101 Eldőlt >KönyvtábIa«-pályázat 135 Képzőművészeti pályázat (Képzőművészeti ösztöndíjra) 135 Képzőművészeti tanács pályázati hirdetése 138 A »Kossuth«-szobor és a >• Szabadságharc* ­szoborra 194 Eldőlt iskolaterem- és gyermekjáték­pályázat 194 Pályázat szállodaszoba-berendezésért 194 Trefort-plaketta 194 Deutsche Kunst und Dekoration pályázata 1. amateur fotográfiára, 2. reclám hirde­tésre, 3. sírkőre, 4. bérma-emlékpárnára, 5. párnázott székre, stb 194 II

Next

/
Thumbnails
Contents