Fittler Kamill szerk.: Magyar Iparművészet 7. évfolyam 1904

TARTALOMJEGYZÉK. Oldal A kereskedelemügyi magy. kir. miniszter pályázata egy egyszerű csempe (cserép) kályhára 236 A kereskedelemügyi m. kir. miniszter pályá­zata egy csomózott szőnyeg, faragott ara­nyozott képkeret és inga-óra szekrényre 241 Külföld. Bécs porcellan-történeti kiállítása 45 Ottó Hupp: Az ex-libris terjesztése 45 Mothes O. f 45 Kinai műtárgyak és régiségek kiállítása Berlinben 45 Az angol villamos lámpákról 45 Múzeumi kongresszus Berlinben 45 Sitté Camillo építész f 45 Truudholmban (Dánország) talált bronz­kocsiról 45 Fém- és drágakőipari nemzetközi kiállítás Szt.-Pétervárott 45 A női viselet kiállítása Münchenben 45 Ónból készült művésztárgyak kiállítása Lipcsében 45 • National Art Collections Fund< című társulat alapítása Angolországban 45 Grafikai kiállítás Hamburgban 46 Milanói nagy nemzetközi kiállítás 46 A Drezda város rendezési kiállítása 46 Nietzsche szobra Weimarban 46 • Union céramique et chanfourniére de France« kerámiái pályázata 46 Boscoreale-i freskóról 46 Tintoretto nagy festménye a Dogepalotában 46 Virágfestés akadémiája Párisban 46 Japán tárgyak eladása Párisban (Charles Gillott gyűjteményéből) 16 Lippmann Frigyes berlini rézmetszőt 46 A németországi iparművészet mozgolódá­sairól 101 A reichenbergi múzeum világítótestek-ki­állítása 103 A pétervári régi iparművészeti kincsek ki­állítása 103 Meghaltak 103, 141 Külföldi kiállítások 139, 194 A st.-louisi világkiállítás megnyitása 140 Pierre Roche francia szobrászművész 141 Egy híres üvegművész halála. — Angol műbarátok egyesülete. — Az iparművé­szeti tárgyak értékének emelkedése. A svéd iskolák díszítése 242 Oldal Szakirodalom. Aabert Félix : Entwürfe fiir Spitzen und Stickereien 196 Fred W.: Die Wohnung und ihre Aus­stattung ... 47 Faragó Ödön: > Iparművészet* 243 Grautoff Ottó: Die Entwicklung der mo­dernen Buchkunst in Deutschland 46 Gulyás Pál dr.: A könyvkötés technikája 196 Gróh István: Magyar stílusú rajzminták 243 Hollós Károly: Keresztszemes hímzésre való betű- és szegélyminták iskolai és magánhasználatra ' 104 Lyka Károly: »Kis könyv a művészetről« 149 Mintalapok iparosok és ipariskolák szá­mára 149, 316 Récy Georges: Decoration du cuir ... 48 Szalay Imre: Magyarország történeti emlékei az 1896-dik évi ezredéves ki­állításon 141 Az Iparművészet Könyvének második kötete 316 Művészeti könyvtár " 317 Magyar festőművészet albuma 317 O. Schwindrazheim: Deutsche Bauern­kunst 318 II. Biliing: Architectur-Skizzen 319 Kind u. Kunst 319 Hivatalos tudosítások. Az orsz. magyar iparművészeti múzeum évi jelentése 49 Ismeretterjesztő előadások az iparművészeti múzeumban .'. 49 Ajándék az iparművészeti múzeumnak ... 50 Királyi vásárlások a Magyar Iparművészeti Társulat karácsonyi kiállításán 50 A vallás- és közoktatásügyi miniszter vásár­lásai a Magyar Iparművészeti Társulat karácsonyi kiállításán ... 50 A vallás és közoktatásügyi minister ipar­művészeti nagy állami érme és 2000 koronás állami nagy díja 50 A magyar iparművészeti társulat nagy tárgysorsjátékának húzása 50 Iparművészeti kiállítás Miskolcon 50 Az 1904. évi st.-louisi világkiállítás 50 A magyar iparművészeti társulat választ­mányának ülése 51, 52, 150, 153, 155, 198, 246, 248 III

Next

/
Thumbnails
Contents