Fittler Kamill szerk.: Magyar Iparművészet 7. évfolyam 1904

TARTALOMJEGYZÉK. Oldal Oldal Uj tagok 53, 104, 156, 200, 248, 321 Faragványok. Az iparművészeti múzeum gyűjteményei­nek gyarapodása 1902-ben 54 Háromélü tőr faragott elefántcsont-fogan­Napirend a magyar iparművészeti társulat tyúval. Velenczei munka, VII. század ... 163 1904. évi április 17-én d. e. tartandó Evőkészlet faragott borostyán-nyéllel 163 közgyűlésére 104 Késnyél faragott elefántcsontból. Olasz A magyar iparművészeti társulat rendes munka, XVII. század 163 közgyűlése 151 Burnót-reszelö faragott elefántcsontból 165 Vidéki iparművészeti kiállítások 156 Karika faragott elefántcsontból 165 Új alapító tag 156,321 Faragott faláda. Angol dillettánsmunka ... 202 A >Magyar Iparművészete t. olvasóihoz... 196 Faragott utcaajtó Bogártelkén 218 A magyar iparművészeti társulat felhívása Faragott templomi székek a magyar-valkói a karácsonyi kiállításra 196 oláh templomban. Készítette Kis György Vidéki iparművészeti kiállítások 198 asztalosmester 220 A magyar iparművészeti társulat rend- Faragott utcaajtó és kerítés, Mákóban 221 kívüli közgyűlése 199 Faragott utcaajtó Bogártelkén 222 Kiállítások az orsz. iparműv. múzeumban ... 200 Faragott utcaajtó Bogártelkén 223 A st. louisi kiállítás kitüntetései 319 Faragott utcaajtó és kapu Bogártelkén. A karácsonyi kiállítás megnyitása 321 Készítette Albert Marci Jancsi asztalos­A karácsonyi kiállítás sorsjátéka 321 mester 225 Iparművészeti kiállások a vidéken 321 Uj választmányi tagok 321 Az országos magyar iparművészeti tnuzeum Textil. ismeretterjesztő előadásai 322 Steiner Ferencz állami érem- és plakett- Halasi cs iP ké k" Készültek a Dékáni-féle gyűjteménye 323 csipkevarró-műhelyben Halason 20 Második képzőművészeti "nagy aranyérem 323 Himzet t P árn a- Készítette Nagy S. és neje 25 Helyreigazítás 323 Himzett táska: Készítette Griinbaum Vil­Az iparművészeti múzem gyűjteményeinek mo s Nagybecskerek 25 gyarapodása 1903-ban 323 Himzett takaró : Készítette Nagy S. és neje 25 Himzett takarók: Faragó Ödön terve után készült a máramarosi szövőipari Képek jegyzéke. tanfolyamban 28 Ezüst csipke a XVIII. századból 63 BŐrmŰVek. Kamuka-abrosz. Tervezte Walter Crane. Norbert Langer és fiai cég tulajdona Vésett és festett bőrtárcák és vánkos, tervezte Deutsch-Liebau-ban 83 Nagy Sándor, készítette Belmonte ... 26, 27 »Vallomás« szövött faliszőnyeg. Kriesch Vadásznapló, Nagy Sándor terve után ké- Aladár rajza után készítette Koválszky szítette Kanitz C. és fiai 27 Sarolta Német-Elemér 99 Vésett és festett bőrtáskák és ellenző. »Ádám és Eva« szövött faliszőnyeg. Kriesch Nagy Sándor rajza után készítette Aladár rajza után készítette Koválszky Belmonte 67 Sarolta Német-Elemér 101 Ládika domborított bőrrel. Angol dilettáns- Lótakaró, himzett bársony, keleti, XVII. munkák 203 század 105 Bőrkötés kézi aranyozással. Angol dilettáns- Aranynyal átszőtt selyem, szicíliai, XIV. munkák 204 század 109 A st.-louisi világkiállítás : Bőrkötések, Stiles Aranynyal átszőtt bársony. Scutari, XVII. Gertrúd (Chicago) 272 század 110 A st.-louisi világkiállítás : Hulbe hamburgi Selyem applikáció, olasz, XVI. század 111 bőrdíszműves bőrellenzője 289 Selyem- és arany himzés, magyar, XVI. és A st.-louisi világkiállítás: Hulbe hamburgi XVII. század 112 bőrdíszműves karosszéke és széke 290 Párnahaj, renaissance Ízlésű hímzéssel ... 112 IV

Next

/
Thumbnails
Contents