Magyar Katonai Szemle, 1939 (9. évfolyam, 3. negyedév)

Szám Lapoldal 7. számú harcásza i példa. Közli: Törzstiszti tanfolyam pa­rancsnokság. 9 28 Lélektani tényezők a háborúban és a kiképzésnél. Irta: PÁLOSY JÁNOS százados 9 32 Az árkászok hasznosítása a csapat szempontjából. Irta: ROSTOYÁNYI LAJOS százados 9 51 A leventekiképzés reformja. Irta: KIRÁLY LAJOS százados 9 55 Az új honvédelmi törvény és a katonai titok. Irta: Vitéz I1ETESSY MIKLÓS dr. százados-hadbíró ..... 9 63 A német tüzérség vezetése és alkalmazása. Irta: PÂL­HIDAY BELA őrnagy 9 66 Az oroszok Bobulincei áttörésének tanulságai. Irta: NYÁRY IVÁN alezredes 9 80 A francia ka'onai bűnvádi perrendtartás vázlata. Irta: SZILVÁNYI KÁROLY alezredes-hadbíró .... 9 88 Cseh kalonai kiképzés. Irta: MÓRICZ BËLA vk. százados 9 97 Az Egyesült Államok tengeri hadereje. Irta: JÓNÁS ENDRE hadnagy . 9 102 LŐSZAKMA Alkalmazó megbeszélés aknavetők számára. Irta: vitéz DÁNFY MIHÁLY őrnagy 7 90 A harcászati tűzvezetés gyakorlati tapasztalatai. Irta: H AZ A Y IMRE őrnagy ' 7 94 Nehéz fegyverek tűzvezetése: Irla: SZÖNYEGH ISTVÁN fő­hadnagy 7 99 Géppuskás irányzóverseny. Irta: FAZEKAS LÁSZLÓ fő­hadnagy 8 87 A megengedett szórás. Irta: GÖRGEY LAJOS ny tábornok 8 92 A szórásról. Irta: PAPP GYULA őrnagy .... 8 97 Gondolatok a puskás lőkiképzés felépítéséhez. Irta: BÖ­SZÖRMÉNYI GÉZA őrnagy 9 107 A páncéltörő ágyúról. Irta: PAPP GYULA őrnagy . . 9 117 LÉGÜGY A repülőszázad áttelepülése. Irta; ESZENYI DÉNES százados 7 104 Repülővállalkozások az ellenség hátában a múltban és a jövőben. Irta: vitéz SZENTNÉMEDY FERENC vk. al­ezredes 7 116 A repülés a japán-kinai háború második évében. Irta: NAGY BÉLA főhadnagy 7 129 Repülőgép-ejlőernyő. Irta:"SAMU BÉLA 7 132 Olaszország légierejének befolyása Franciaország katonai helyzetére. Írta: BALASSA LÁSZLÓ 8 102 A légizárak története. Irta: JÓNÁS ENDRE hadnagy . . 8 107 Repülővállalkozások az ellenség hátában a jövőben. Irta: vitéz SZENTNÉMEDY FERENC vk. alezredes ... 8 115 Repülők felismerése. Irta: DUSKA LÁSZLÓ főhadnagy . 8 131 Ejtőernyős csapatok kiképzése és alkalmazása angol, francia és lengyel megvilágításban. Irta; vitéz SZENT­NÉMEDY FERENC vk. alezredes '9 120 Ejtőernyőugrás a jövő legkatonásabb sportja. Irta: SZO­KOLÀY TAMÁS hadnagy . . . " . \ . . .9 132 Az ejtőernyős csapatok magyar szemmel nézve. Irta: vitéz MAKRA Y FERENC hadnagy 9 142

Next

/
Thumbnails
Contents