Magyar Kisebbség, 1923. január-június (2. évfolyam, 1-12. szám)

KISEBBSÉG NEMZETPOLITIKAI SZEMLE AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉP SZÁMÁRA SZERKESZTIK: JAKABFFY ELEMÉR dr. SULYOK ISTVÁN dr. WILLER JÓZSEF dr. TARTALOM: magyar Párt. írta dr. Sulyok István. H székelyföldi közbirtokok és az agrárreform. Irta dr. Pál Gábor. Államnyelv és igazságszolgáltatás. Irta Kocsán Sános. Jegyzetek Kocsán 3ános cikkéhez. Közli dr. 3. E. «meddő próbálkozások». Irta dr. 3akabffy Elemér. Jegyzetek társadalmi és kultúrintézményeink küzdelmeihez. Irta Andor Endre. Külföldi folyóiratok szemléje: Zahranicni Politika. — Zeitfchriff für Politik. — Revue politique et Parlamentäre. Közli T. T. Románok rólunk: Hz u] alkotmány és a kisebbségek. — Váro­saink dicsérete. — flverescu és a kisebbségi pártok. i' ■ II. évfolyam - 1. szám. 1923. január 1. Megjelenik minden hó 1-jén és 15-dikén. Előfizetési ár: negyedévre 36, félévre 72, egész évre 144 lej.

Next

/
Thumbnails
Contents