Magyar Kisebbség, 1923. július-december (2. évfolyam, 13-24. szám)

NEMZETPOLITIKAI SZEMLE * AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉP SZÁMÁRA JAKABFFY ELEMÉR dr. SULYOK ISTVÁN dr. WILLER JÓZSEF dr. «Glasul minorităţilor». Irta Sulyok István dr. Félmüueltség. Irta Kapusy Imre. Refleksziók egy eUnem-íogadott Scotus Viator meghívásra. Irta Szombati-Szabó István. H magyarság kisebbségi helyzete GsefuSzIooákiában. Irta Ferenczy K. Szilárd. Statisztikai közlemények : H közép- és nagybirtok kisajátításához. H magyar oktatás ügyéhez. Batodik közlemény. Végső oeszedelemben középfokú oktatásunk. Irta Sulyok István dr. Könyoek szemléje: Birkhill könyve és a Manchester Guardien. Közli C. C. Dokumentumok : fl magyar Szövetség határozata az agrár-reform tárgyában 1921. élű augusztus 4-iki alakuló nagygyűlésen. Románok rólunk: Kommentálják Scotus Piaforf. 1. lorga és az erdélyi kérdés. 2. Kisebbségi illúziók. 3. fl két nézőpont szembeáílitása. - Kisebbségek és az államnyelv. — még egy kisebbségi szakértő. Megjelenik minden hó 1-jén és 15-dikén. ielföldön: félévre. 72, egész évre 144 lej. — Jugoszláviában: félévre 60, gész évre 120 dinár. — Csehszlovákiában: félévre 40, egész évre 80 cseh korona. — Amerikában: félévre 2, egész évre 4 dollár. SZERKESZTIK: TARTALOM: I. évfolyam - 13. szám. 1923. julius 1.

Next

/
Thumbnails
Contents